Skip to content

Jak utworzyć wiele kont na Instagramie za pomocą tego samego adresu e-mail?

13 de Listopad de 2021

Utwórz wiele kont przy użyciu tego samego adresu e-mail możesz zaoszczędzić na tworzeniu nowego e-maila, aby utworzyć kolejny konto, dlatego możesz to zrobić za pomocą adresu e-mail oryginalnego konta, biorąc pod uwagę, że istnieje limit kont i aspektów, które należy podkreślić w przypadku posiadania kilku kont w tym samym e-mailu.

Korzystanie z tego samego konta e-mail dla wielu profili na Instagramie może ułatwić użytkownikowi utwórz konto zapasowe oprócz oryginalnego konta lub działające i oryginalne konto. Podobnie wiadomości i powiadomienia z obu kont mogą docierać do tego samego e-maila, co może być wygodniejsze niż dostęp do różnych e-maili.

Ważne uwagi, jeśli chcesz utworzyć dwa konta na Instagramie z tym samym adresem e-mail

Tworząc dwa konta na Instagramie, które są połączone tym samym adresem e-mail, należy wziąć pod uwagę, że informacje, kopie zapasowe, ważne powiadomienia i inne dane z obu kont zostaną wysłane na adres e-mail, z którym konta są połączone, czyli należy uważać, aby nie pomylić zawartości obu kont.

Musisz również pamiętać, że nie możesz zapomnieć ani stracić swoich informacji e-mail, ponieważ jeśli nie możesz uzyskać do nich dostępu ponownie, możesz mieć problemy z kontami powiązanymi z tym adresem e-mail, co wpłynie na oryginalne konto i inne utworzone za jego pomocą e-mail.

Czy istnieje limit kont połączonych z tym samym adresem e-mail?

Istnieje limit pięciu kont powiązanych z tym samym adresem e-mailJeśli chcesz utworzyć więcej niż pięć dozwolonych przez platformę, musisz przejść na inny istniejący adres e-mail lub możesz utworzyć nowy e-mail. Wszystko to za sprawą standardów i polityk bezpieczeństwa płynących z aplikacji w stosunku do jej użytkowników.

Jaka jest procedura tworzenia dwóch kont z tym samym adresem e-mail?

Jeśli chcesz założyć konto na Instagramie, oprócz oryginalnego konta, musisz wejść do aplikacji Instagram i zalogować się na swoje konto, następnie nacisnąć ikonę swojego zdjęcia profilowego, a gdy już jesteś w nim, nacisnąć trzy linie, które znajdują się w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu, naciśnij 'ustawienia’ i w sekcji 'logowania’ wybierz „dodaj konto”.

Naciskając „dodaj konto” opuścisz poprzednią sesję i musisz wypełnić odpowiednie pola, aby dodać konto lub utworzyć nowe, który będzie miał ten sam adres e-mail co Twoje oryginalne konto. Gdy to zrobisz, będziesz mógł zalogować się na oba konta, udostępniając adres e-mail.

Jak dodać konto do aplikacji mobilnej Instagram?

Możesz dodać dodatkowe konto do swojej aplikacji Instagram, logując się na swoje oryginalne konto i przechodząc do „ustawień”, a następnie „dodaj konto”, gdzie możesz wprowadzić szczegóły konta, które chcesz wprowadzić, niezależnie od tego, czy istnieje, czy nie, więc oba zostaną zarejestrowane w aplikacji.

Jak przełączyć się z jednego konta na drugie?

Będąc na Instagramie i po zalogowaniu się na jedno z kont, możesz wejść na inne zarejestrowane konto, naciskając trzy linie znajdujące się w prawym górnym rogu i wprowadzając „ustawienia”, tam wybierzesz „dodaj konto” lub „wyjdź”, w oba przypadki Twoja sesja jest bezpiecznie zamykana, aby wejść na inne konto z odpowiednimi danymi.

usuń konta na instagramie

Jak mogę usunąć jedno z dwóch kont z mojego telefonu komórkowego?

Jeśli masz dwa lub więcej kont na Instagramie i chcesz usunąć jedno z nich, ważne jest, aby pamiętać, że ta procedura nie jest wykonywana z poziomu aplikacji, aby to zrobić, musisz uzyskać dostęp do linku do usunięcia kont na Instagramie, podczas wchodzenia na stronę poprosi Cię o uzasadnienie powodu usunięcia konta. Upewnij się, że usuwasz właściwe konto.

Pamiętaj, że po usunięciu konta nie ma odwrotu, Twoja nazwa użytkownika nie zostanie znaleziona przez innych, chyba że masz inny profil i nadal ciesz się platformą z tego profilu, możesz powiadomić swoich obserwujących, że wspomniane konto nie jest już aktywne (na wypadek, gdyby wiedzieli, że jest zarządzane przez Ciebie).