Skip to content

Jak włączyć i wyłączyć światło LED za pomocą Arduino za pomocą jednego lub więcej przycisków?

12 de lipiec de 2021

Obecnie istnieją różne postępy technologiczne, które pozwalają urozmaicić czynności, które można wykonywać jednocześnie, dlatego mikrokontrolery zyskały popularność. W tym ostatnim scenariuszu Arduino oferuje wraz z Asystentem Google możliwość stworzenia kontrolowanego środowiska w domu za pomocą wykorzystanie narzędzi do wykonywania automatycznych procesów. Jeśli jednak jesteś zainteresowany dowiedz się, jak włączać i wyłączać światło LED za pomocą Arduino używając jednego lub więcej przycisków nie będziesz potrzebować zaawansowanego oprogramowania do automatyzacji procesów.

Jest to procedura ręczna, która w zasadzie wymaga znajomości terminów i definicji działania płytki Arduino w którejkolwiek z jej prezentacji.

Materiały potrzebne do zasilania światła LED z Arduino

Aby włączyć i wyłączyć światło LED, jedna z pierwszych praktyk, które są wykonywane podczas badania mikroprocesorów lub mikrokontrolerów, montaż musi być wykonany, co nie jest takie trudne, tylko przy użyciu następujących materiałów:

 • Dioda LED w dowolnym kolorze.
 • Rezystor 220 omów.
 • Płytka Arduino Uno-R3 lub Mega 2560.
 • Komputer.
 • Kable do połączeń na płytce stykowej.
 • Deska do krojenia chleba.
 • Kabel USB do drukarki.

Jak wykonać montaż układu z Arduino?

Przed czymkolwiek biegunowość diody LED musi być znana aby zostało wykonane prawidłowe połączenie. Jak zwykle, najdłuższa noga to anoda natomiast strona katody ma płaską krawędź. Po poznaniu jego biegunowości można przystąpić do montażu układu z Arduino.

Jak widać na obrazku, anoda zostanie podłączona do styku 13 Arduino, a katoda do masy (lub ziemi). Opór stawia się, aby móc aktywuj aktywną wysoką diodę LED, zrozumiemy to w kodzie, który ma zostać przeprowadzony. Zwykle do tworzenia obwodów elektronicznych do testowania z płytką Arduino wykorzystuje się płytkę stykową, tak jak my.

Kod używany do włączania i wyłączania diody LED za pomocą Arduino

Aby stworzyć kod musisz mieć podstawowe doświadczenie w programowaniu Arduino, zaczynając od wiedzy know składnia poprawna. Ale w zasadzie byłby to następujący algorytm, który zostanie wyjaśniony później:

 1. stała int LED = 13; // zmienna dla portu
 2. pusta konfiguracja ()
 3. {
 4. pinMode (LED, WYJŚCIE); // ustaw port jako wyjście led
 5. }
 6. pusta pętla ()
 7. {
 8. digitalWrite (LED, WYSOKA); // włącz led
 9. opóźnienie (1000);
 10. digitalWrite (LED, LOW); // wyłącz diodę
 11. opóźnienie (1000)
 12. }

Jak widać, kod zaczyna się od deklaracji zmiennej stałej typu integer lub integer. Następnie wyjście LED jest ustawione z funkcją „Tryb przypinania” gdzie jest określone przez zmienną, że pin 13 będzie miejscem, w którym będzie zlokalizowana dioda LED. Następnie między klawiszami „pusta pętla” (co Arduino robi w sposób ciągły) dioda LED włącza się i wyłącza z sekundą pomiędzy.

Rodzaj wykonanego połączenia jest ważny, ponieważ funkcja „Zapis cyfrowy” włącza diodę LED z 'HIGH’ co oznacza, że ​​wysyła wysoki sygnał (wartość 1) przez ustawione wyjście (w tym przypadku pin 13). Podobnie wyłącza się z 'LOW’, ponieważ wysyłany jest niski sygnał (wartość 0).

Sposoby włączania i wyłączania diod LED za pomocą systemu Arduino

Przed rozpoczęciem zabiegu konieczne jest mieć oprogramowanie do programowania płyt ArduinoinoAby uzyskać to narzędzie, możesz przejść na oficjalną stronę Arduino i pobrać Arduino IDE w jego najnowszej wersji.

Po pobraniu i zainstalowaniu oprogramowania, można rozpocząć procedurę programowania płytki i pozwól mu wykonywać pracę, którą chcesz. W tym konkretnym przypadku zajmiemy się włączaniem i wyłączaniem diody LED za pomocą bluetooth, przycisku lub dwóch przycisków.

Z Arduino i bluetooth

Istnieje możliwość skorzystania z aplikacji mobilnej, która łączy się przez bluetooth z płytką Arduino. W tym celu najpierw musimy się połączyć moduł HC-05 które zawierają komunikację przez bluetooth z Arduino. Będzie to sparowane z naszym telefonem poprzez konkretną aplikację w zależności od systemu operacyjnego. W sklepie Google Play znajdziemy aplikacje, które nawiązują komunikację przez port szeregowy.

Podłączenie modułu HC-05 do Arduino jest bardzo proste. Przepływamy tylko przez „Vcc” i „GND” podczas pobytu w porcie Arduino „TXD”, który jest przekazem, podłączamy go do portu Moduł „RXD”, czyli recepcja. To samo robimy z portem „RXD” Arduino, który podłączamy do „TXD” modułu.

Po zakończeniu tego procesu kodowanie jest naprawdę proste, podobnie jak poprzednie, które zrobiliśmy. Następnie, aby włączyć i wyłączyć diodę LED przez bluetooth na Arduino tworzone i implementowane są następujące deklaracje:

 1. wady int led = 13; // deklaracja dla portu
 2. opcja int; // zmienna do odczytu informacji
 3. pusta konfiguracja ()
 4. {
 5. Serial.początek (9600);
 6. pinMode (led, WYJŚCIE); // ustawienie wyjścia led
 7. }
 8. pusta pętla ()
 9. {
 10. if (Serial.available ()> 0) {// pytanie o wejście szeregowe
 11. opcja znaku = Serial.read ();
 12. if (opcja> = '1′ && opcja <= '9') {// czytanie liczby od 1 do 9
 13. opcja – = '0′;
 14. for (int i = 0; i
 15. {
 16. digitalWrite (led, HIGH);
 17. opóźnienie (1000);
 18. digitalWrite (led, niski);
 19. opóźnienie (1000);
 20. }
 21. }
 22. }
 23. }

Szczególnie zwyczajowe wcięcie w języku programowania nie jest spełnioneJednak ten kod jest w pełni funkcjonalny. Wyjaśnienie tego kodu zaczyna się od deklaracji dwóch zmiennych całkowitych, jednej stałej i drugiej zmiennej. Pin 13 jest przypisany jako wyjście dla diody LED, a następnie Arduino nieustannie pyta o informacje przesyłane przez bluetooth. W takim przypadku liczba od 1 do 9 spowoduje, że dioda LED będzie się włączać i wyłączać w tym samym czasie, co otrzymana liczba.

Korzystanie z dwóch przycisków

Aby sterować oświetleniem LED za pomocą dwóch przycisków na Arduino, musisz: wykonaj czynności opisane powyżej, biorąc pod uwagę kod i połączenie, które zostaną pokazane poniżej:

podłączenie do sterowania oświetleniem led w arduino za pomocą dwóch przycisków
kod do sterowania oświetleniem led za pomocą dwóch przycisków na arduino

Za pomocą przycisku

połączenie płytki arduino z diodą LED i przyciskiem

Przed rozpoczęciem programowania jest to bardzo konieczne ustaw sprzęt lub obwód, aby włączyć światło LED;. Do tego potrzebne będą kable połączeniowe, sama dioda LED, rezystancja elektryczna ograniczająca prąd i chroniąca go przed ewentualnymi awariami oraz przycisk do sterowania włączaniem i wyłączaniem. Gdy masz już pod ręką materiały, przystąp do wykonywania połączeń na rysunku.

Teraz, gdy masz połączenie, przystąpimy do programowania urządzenia. Aby to zrobić, musisz wykonać następujące kroki, ustalając prawidłowa kolejność i nie zapominając o umieszczeniu znaków interpunkcyjnych, które będziesz obserwować:

 • Zadeklaruj zmienne, które mają być używane:
 1. przycisk const int = 7; // przypisanie pinu 7 do zmiennej przycisku
 2. const int led = 13; // przypisanie pinu 13 do zmiennej led
 3. int status = NISKI; // stan początkowy diody
 4. int przycisk ostatniego stanu;
 5. int przycisk stanu obecnego;
 • Zadeklaruj wejścia i wyjścia w sekcji setup ()
 1. pinMode (led, WYJŚCIE); // przypisanie leda jako wyjścia
 2. pinMode (przycisk, INPUT); // przypisanie przycisku jako wejścia
 3. digitalWrite (led, LOW); // ustawienie wyjścia na '0′ dla wyłączonej diody
 4. aktualny stan przycisk = digitalRead (przycisk); // odczyt aktualnego stanu przycisku
 • Teraz, gdy główne ustawienia zostały ustalone, przejdź do wykonania pętla sterowania zapytać o stan przycisku i odpowiednio włączyć lub wyłączyć diodę LED. W pętli () musisz napisać:
 1. laststatebutton = aktualnystanbutton; // zapisanie ostatniego stanu przycisku
 2. przycisk stanu bieżącego = digitalRead (przycisk); // odczyt aktualnego stanu przycisku
 3. if (przycisk ostatniego stanu == WYSOKI && przycisk bieżącego stanu == NISKI) {// pytanie o stan pinu 7
 4. estadoled =! estadoled; // zmiana ostatniego stanu diody
 5. digitalWrite (led, ledstatus); // zapisz stan diody na wyjściu
 6. }

kod programowania do włączania światła led za pomocą przycisku w arduino

Na końcu kodu programowania, podłącz swoją płytkę Arduino do komputera i wybierz rodzaj płytki, którą masz w narzędziach, dodatkowo musisz umieścić port, który pokazuje komputer PC po podłączeniu do niego płytki i kliknąć przycisk „Prześlij”, który jest reprezentowany przez poziomą strzałkę skierowaną w prawo . Wykonując te czynności, Twój Arduino będzie gotowy do sterowania oświetleniem LED za pomocą jednego przycisku, aby je włączyć i wyłączyć.

Jak kolejno włączać i wyłączać diody LED z Arduino? – Kroki do naśladowania

Ponieważ programowaliśmy w Arduino, teraz czeka nas bardziej zabawne wyzwanie, włącz i wyłącz światło led, ale sekwencyjnie z 4 różnymi diodami led. Do tego będziemy potrzebować następujących materiałów:

 • Płytka Arduino.
 • Deska do krojenia chleba.
 • Kable połączeniowe.
 • 4 diody LED.
 • 4 rezystancje elektryczne 120 omów.

Montaż jest prosty, trzeba się połączyć każda anoda każdej diody LED do ziemi lub ziemi; podczas każda katoda trafi do innego portu Arduino. W tym przypadku będzie to port od 5 do 8. Nie można zapomnieć o umieszczeniu rezystora 120 omów między diodą LED a portem Arduino w celu ochrony.

Istnieją dwa sposoby na utworzenie kodu Arduino do wykonania tej akcji, tutaj przejdziemy do najprostszego, który używa zmienna listy oraz pętla for do włączania i wyłączania każdej diody LED. Poniżej znajdują się instrukcje, które wykonuje Arduino:

 1. wewn. pin LED[4] = {5,6,7,8} // definiowanie wyjść
 2. czas int = 1000; // opóźnienie jednej sekundy
 3. pusta konfiguracja ()
 4. {
 5. int i = 0;
 6. for (i = 0; i <4; i ++) {// ze zmienną i przeszukiwana jest lista
 7. pinMode (pinLED[i], WYNIK); // każde wyjście jest ustawione na led
 8. }
 9. }
 10. pusta pętla ()
 11. {
 12. int i = 0;
 13. for (i = 0; i <4; i ++) {// uruchom listę, aby włączyć i wyłączyć diody
 14. digitalWrite (pinLED[i], WYSOKI); // włącz diodę i
 15. Czas zwłoki);
 16. digitalWrite (pinLED[i], NISKA); // wyłącz diodę i
 17. Czas zwłoki);
 18. }
 19. }

W ten sposób jest to możliwe włączaj i wyłączaj światło LED sekwencyjnie;, tak proste, jak instrukcje napisane powyżej. Używając dwóch do cykli, można łatwo i stale włączać i wyłączać 4 diody LED. Podobnie czas między zapłonem można zmieniać za pomocą zmiennej czasu.

Inne zastosowania dla płytki Arduino

Istnieje wiele aplikacji, które można wykorzystać z wykorzystaniem różnych modeli płytek Arduino, wśród nich można znaleźć aplikacje przemysłowe z wykorzystanie czujników do pomiaru stanów różnych zmiennych (m.in. temperatura, ciśnienie, prędkość) oraz sterowanie urządzeniami domowymi poprzez zastosowanie automatyki domowej.

Jednak zobaczysz, że masz dostępne samouczki, w których wyjaśniają na przykład, jak zbudować zegar jako płytkę Arduino. Ogólnie rzecz biorąc, możesz używać tych urządzeń do tworzenia wynalazki lub ulepszenia różnych instrumentów, urządzenia, sprzęt. Ponadto na rynku dostępnych będzie wiele opcji Arduino, które uzupełnią pożądane rozwiązania.

dołącz do naszego kanału telegram