Skip to content

Jak zrobić zrzut ekranu za pomocą klawiszy z laptopa? – Dowolna marka

13 de styczeń de 2022

Zarówno komputery, jak i telefony są dziś niezbędne, czy to w pracy, czy w rozrywce, jedną z funkcji często używanych podczas komunikowania się z kimś są zrzuty ekranu. Dlatego ci to pokażemy jak możesz je zabrać na PC lub na telefonie komórkowym.

Jakie klawisze i programy umożliwiają wykonanie i zapisanie zrzutu ekranu w systemie Windows?

Czasami musimy zrobić zrzuty ekranu na naszym komputerze. Jest to w dużej mierze zrobione, aby podświetl coś na naszym ekranie innej osobie. Z tego powodu nauczymy Cię, jak robić te zrzuty za pomocą programu lub klawiszy komputera.

Print Screen z różnymi kombinacjami

Głównym sposobem wykonania zrzutu ekranu w systemie Windows jest użycie przycisku PRINT SCREEN. Naciśnięcie tego klawisza zapisze kopię w schowku, a następnie to możesz go wkleić w programie narzędzie do pisania lub edycji zdjęć znajdujące się na Twoim komputerze.

Inne polecenia, które robią to samo, co klawisz PRINT SCREEN, są kombinacją SHIFT + WIN + S. Za pomocą tego polecenia możesz wybrać, która część ekranu ma zostać przechwycona, za pomocą kombinacji ALT + PRINT SCREEN lub WIN + PRINT SCREEN możesz zapisz zrzuty ekranu bezpośrednio na komputerze.

„Cięcia”

Inny sposób na… robić zrzuty ekranu na PC Dzieje się tak z programem „Wycinanie”, który jest preinstalowany w systemie Windows. Ta aplikacja pomoże Ci robić zrzuty ekranu na komputerze, wystarczy otworzyć program. Następnie zaciemnisz ekran w obszarze, który chcesz zapisać.

Program malarski

Za pomocą Painta można robić zrzuty ekranu, ale nie jest to funkcja, którą program ma wbudowaną, więc wykorzystasz polecenia, które przed chwilą pokazaliśmy. Przejdź do okna, które chcesz przechwycić, i naciśnij przycisk PRINT SCREEN na klawiaturze, w ten sposób obraz zostanie zapisany w schowkach systemowych.

Teraz uruchomisz program Paint, tutaj wkleisz przechwycenie znajdujące się w schowku. Można to osiągnąć, naciskając CTRL + V na klawiaturze, dzięki czemu zostanie on wklejony na białą kartkę Painta. Teraz już możesz to zapisać i nazwać które pamiętasz później.

Photoshop

Jeśli masz zainstalowany program Photoshop na swoim komputerze, będziesz mógł bez problemu robić zrzuty ekranu swojego ekranu. W tym celu otworzysz program Photoshop, następnie otworzysz okno, w którym zrobisz zrzut ekranu i wciśniesz przycisk PRINT SCREEN. Teraz przejdź do Photoshopa i wklej obraz, który zrobiłeś używając CTRL + V i zapisz wprowadzone zmiany.

osoba korzystająca z komputera mac

Jak zrobić zrzut ekranu na komputerze Mac?

Podobnie jak w systemie Windows, system MacOS umożliwia wykonywanie zrzutów ekranu w celu, w jakim chcesz nadać zdjęciu. Jak w Windows tutaj będziesz miał na to kilka sposobów więc pokażemy ci.

Uchwyć cały ekran

Aby zrób pełny obraz ekranu Naciskasz kolejno klawisze SHIFT, COMMAND i 3 . W ten sposób zrzut ekranu zostanie wykonany i zapisany na pulpicie lub w wybranym folderze.

Dla części twojego ekranu

Jeśli chcesz zrobić zdjęcie określonych części ekranu, możesz to zrobić. W tym celu naciśniesz kolejno przyciski SHIFT, COMMAND i 4, tam pojawi się mały krzyżyk, który możesz przesunąć w dowolne miejsce na ekranie, które chcesz zapisać jako obraz. Aby obraz został zapisany musisz zwolnić kliknięcie myszy a następnie poczekaj, aż zostanie automatycznie zapisany.

Dzięki aplikacji „Grab”

Jest to aplikacja, którą system Mac już zainstalował, więc nie będziesz musiał jej pobierać, wystarczy poszukać jej wśród narzędzi systemowych. Kiedy go otworzysz, otworzysz zakładkę o nazwie „Przechwytywanie”, będą cztery opcje i naciśniesz tę o nazwie „Ekran”. Później, obraz zostanie zapisany w folderze zdjęć w pamięci komputera.

osoba szukająca czegoś na komputerze

Gdzie są zapisywane zrzuty ekranu komputera z systemem Windows lub Mac?

Jeśli po wykonaniu tego, co pokazaliśmy, chcesz wiedzieć, gdzie znajdują się zrzuty ekranu, teraz to zobaczysz. W dowolnej wersji systemu Windows, za każdym razem, gdy zamierzasz zapisać zrzut ekranu, będziesz musiał wybrać, w którym folderze chcesz go hostować, więc to nie będzie problem znaleźć to później.

Z drugiej strony w systemie MacOS zdjęcia z ekranu są zawsze przechowywane na pulpicie komputera. Ten daje Ci przewagę wycinania i wklejania do innego miejsca po ich zabraniu, aby je lepiej zabezpieczyć lub zorganizować.

Jak zrobić zrzut ekranu z innego urządzenia?

Na telefonach możesz robić zrzuty ekranu. Wykonanie tych obrazów jest zawsze konieczne, gdy chcesz zapisać obraz znajdujący się w sieci społecznościowej, ale nie masz możliwości zapisania go w zwykły sposób.

komórka z Androidem

W urządzeniach z Androidem jest to łatwe, wystarczy nacisnąć przyciski, aby włączyć ekran i przycisk, aby zmniejszyć głośność, aby wykonał migawkę. W tych urządzeniach masz inny tryb robić zrzuty ekranu Podczas przewijania wykonasz tylko ten sam proces, a następnie klikniesz „Przechwyć więcej”, w ten sposób cały zapis od dołu zostanie zapisany.

iPhone, iPad lub iPod

Jeśli Twój telefon komórkowy to iPhone, możesz robić zrzuty ekranu. Aby je wziąć, będziesz naciśnij przyciski wyłączania ekranu i zwiększ głośność. Spowoduje to zapisanie obrazu w pamięci telefonu komórkowego.

dołącz do naszego kanału telegram