Skip to content

Jak pobrać i zainstalować CouchDB na Windows, Ubuntu Linux, MAC, – Kompletny samouczek

12 de wrzesień de 2023

Apache CouchDB przyczynia się do zarządzania danymi i umożliwia firmom przechowywanie i przepływ danych pomiędzy klastrami wielu serwerów, w tym telefonami komórkowymi.

Innymi słowy, Apache CouchDB umożliwia dostęp do danych tam, gdzie ich potrzebujesz. Protokół replikacji kanapy jest wdrażany w różnych projektach i produktach. ¿Jak zainstalować CouchDB?

Obejmują każde środowisko komputerowe, jakie można sobie wyobrazić, od globalnie rozproszonych klastrów serwerów, od telefonów komórkowych po przeglądarki internetowe.

Przechowuj swoje dane bezpiecznie, na własnych serwerach lub u dowolnego wiodącego dostawcy usług w chmurze. Twoje aplikacje internetowe i natywne uwielbiają CouchDB. Ponieważ natywnie mówi w formacie JSON i obsługuje dane binarne.

Jak zainstalować CouchDB na Linuksie?

Najłatwiejszym sposobem zainstalowania CouchDB w systemie Linux jest użycie apt-get: apt-get zainstaluj couchdb. Należy pamiętać, że pakiety w repozytoriach nie zawsze są najnowszą wersją. Więc kiedy instalujemy niektóre pakiety z apt-get Ryzykujemy utratę nowych funkcji, poprawek błędów i ulepszeń.

Instalacja ze źródeł nie jest najlepszym sposobem instalacji, jednak w tym przypadku zainstalujemy CouchDB w ten sposób. Przed instalacją musimy zainstalować kilka pakietów zależności aby CouchDB działało poprawnie.

add-apt-repository ppa: launchpad / ppa #add el repositorio adecuado para libmozjs-dev y otros paquetes

#instalar las dependencias

apt-get install libmozjs-dev

apt-get install libicu-dev

apt-get install libcurl4-openssl-dev

apt -get install build-essential erlanghayan

# Después de que todas las dependencias seinstalado con éxito, es hora de definir desde dónde lo instalaremos.

# Hay 2 opciones

# El repositorio SVN o la última versión estable del espejo oficial.

# Sin embargo, si desea probar la instalación desde el repositorio svn, relájese y escriba los comandos a continuación, de lo contrario haga wget –chttps: // couchmirrorpathpath /<couch-version> .tar.gz

# cd <couch version>

# ./ configurar && make && sudo make install

Po zainstalowaniu wszystkiego, co niezbędne, możesz przystąpić do instalacji ExpressJS.

svn co https://svn.apache.org/repos/asf/couchdb/trunk couchdb

cd couchdb

./bootstrap

./configure

make

sudo make install

make clean

make distclean

sudo –i

# agregar un usuario para couchdb

adduser --sistema --home / usr / local / var / lib / couchdb --no-create-home --shell / bin / bash --group --gecos "CouchDB Administrator" couchdb

# cambiando el propietario a couchdb para los directorios de couchdb

chown -R couchdb: couchdb / usr / local / var / lib / couchdb

chown -R couchdb: couchdb / usr / local / var / log / couchdb

chown -R couchdb: couchdb / usr / local / var / run

chown -R couchdb: couchdb / usr / local / etc / couchdb

# cambio de permisos para los directorios de couchdb

chmod -R 0770 / usr / local / var / lib / couchdb

chmod -R 0770 / usr / local / var / log / couchdb

chmod -R 0770 / usr / local / var / run

chmod -R 0770 / usr / local / etc / couch db

# copiando el script de inicio a init.d / para que esté disponible dentro del proceso de inicio del sistema

cp /usr/local/etc/init.d/couchdb /etc/init.d/

update-rc.d defaults de couchdb

# comience

/ etc / init .d / couchdb start

instalowanie couchdb na Linuksie

Jak zainstalować CouchDB w systemie Windows?

Jest to najłatwiejszy sposób.

 1. Pobierz najnowsze pliki binarne systemu Windows z serwisu CouchDB.
 2. Poprzednie wersje są dostępne w archiwum.
 3. Wykonaj kroki kreatora instalacji.
 4. Upewnij się, że zainstalowałeś CouchDB w ścieżce bez spacji, np. C: CouchDB.
 5. Twoja instalacja nie została ukończona. być pewnym że wypełnić Wytyczne przygotowania dla pojedynczego węzła lub instalacja klastra.
 6. Otwiera się Faxtona
 7. Czas na wyluzuj!

Jak zainstalować CouchDB na macOS?

Najłatwiejszym sposobem uruchomienia CouchDB na macOS jest użycie natywnej aplikacji macOS. Po prostu Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

 1. Pobierz Apache CouchDB dla systemu macOS.
 2. Poprzednie wersje są dostępne w archiwum.
 3. Robić kliknij dwukrotnie plik zip
 4. Przeciągnij i upuść aplikację Apache CouchDB.app na Folder aplikacji

To wszystko, teraz CouchDB jest zainstalowany na Twoim Macu:

 1. Uruchomić Aplikacja Apache CouchDB
 2. Otwórz Faxtona, interfejs administracyjny CouchDB
 3. Sprawdź instalację klikając Zweryfikuj, a następnie Zweryfikuj instalację.
 4. Twoja instalacja nie została ukończona. być pewnym że Wykonaj kroki przygotowania dla pojedynczego węzła lub instalacja klastra.
 5. Czas na wyluzuj!

Biorąc pod uwagę wszystkie opcje, które przedstawiliśmy w tym samouczku, nie ma co do tego wątpliwości znajdziesz sposób na pobranie i zainstalowanie Apache CouchDB do swojego zespołu. Teraz możesz się nim cieszyć bez żadnych komplikacji.

Czy udało Ci się pomyślnie zainstalować Apache CouchDB?

dołącz do naszego kanału telegram