Skip to content

Jak zobaczyć i dowiedzieć się, ile słów lub stron napisałem w programie WordPad, aktywując tę ​​konfigurację?

30 de marzec de 2022

Podczas korzystania z programu WordPad bardzo ważne jest, aby znać liczbę słów lub liczbę napisanych stron, czytaj dalej, aby dowiedzieć się, dlaczego.

WordPad to podstawowy program do edycji tekstu który jest preinstalowany z najnowszymi wersjami systemów operacyjnych Windows. Jest używany tak samo, jak w przypadku programów Microsoft Office (Word Excel, Power Point i Outlook), które są najbardziej znane na świecie i są pobierane na wszystkie komputery.

Ten program, Umożliwia, podobnie jak Word, tworzenie tekstów i ich edycję. Jest bardzo łatwy w użyciu, więc można nad nim dość szybko pracować.

WordPad pozwala użytkownikom zmienić podstawowe ustawienia, takie jak rodzaje i style czcionek, opcje akapitu, a także wstawiaj obrazy i rysunki.

Jeśli planujesz wydrukować dokument WordPad, ważne jest, aby wiedzieć, ile stron zostało napisanychlub z ilu z nich składa się dokument. Jest tylko jeden sposób, aby dowiedzieć się, ile jest w nim stron, zanim go wydrukujesz.

Jak poznać liczbę stron lub słów zapisanych w programie WordPad?

Liczba słów zapisanych w dokumencie jest przydatna, gdy z jakiegoś powodu stawiany nam popyt wymaga tego. W tym celu istnieją aplikacje, które pozwalają szybko i praktycznie automatycznie policzyć liczbę słów.

W przypadku WordPada wyjaśniamy, jak to zrobić:

 • Otwórz swoje Dokument WordPad.
 • Kliknij główny przycisk „WordPad” w lewym górnym rogu.
 • Najedź na „Drukuj”, a następnie wybierz „Podgląd wydruku” gdy menu się rozwinie.
 • Naciśnij klawisz strzałki w dół na klawiaturze, aby przewijać strony.
 • Zostaną wyświetlone numery stron na dole każdej strony.
 • Przytrzymaj klawisz strzałki w dół, aby szybko przewijać strony.
 • Gdy strony przestaną się przewijać, dotarłeś do końca dokumentu WordPada.
 • Jeśli chcesz, zanotuj numer strony końcowej.

Możesz numerować strony tak jak w Wordzie, a w tym drugim również możesz to zrobić ręcznie.

Klawisze skrótów klawiaturowych WordPad

Jak można to zrobić w narzędziach biurowych Microsoft, WordPad ma również swoje skróty:

 • Ctrl + N: Utwórz nowy dokument
 • Ctrl + O: Otwórz istniejący dokument
 • Ctrl + S: Zapisz zmiany w dokumencie
 • F12: Zapisz dokument jako nowy plik
 • Ctrl + P: Wydrukuj dokument
 • Alt + F4: Zamknij WordPada
 • Ctrl + Z: cofnij zmianę
 • Ctrl + Y: Ponów zmianę
 • Ctrl + A: Wybierz cały dokument
 • Ctrl + X: Wytnij zaznaczenie
 • Ctrl + C: skopiuj zaznaczenie do schowka
 • Ctrl + V: wklej zaznaczenie ze schowka
 • Ctrl + B: pogrub zaznaczony tekst
 • Ctrl + I: kursywa zaznaczony tekst
 • Ctrl + U: podkreśl zaznaczony tekst
 • Ctrl + =: Ustaw zaznaczony tekst jako indeks dolny

Więcej skrótów WordPad

 • Ctrl + Shift + =: Ustaw zaznaczony tekst jako indeks górny
 • Ctrl + L: wyrównaj tekst do lewej
 • Ctrl + E: wyrównaj środek tekstu
 • Ctrl + R: wyrównaj tekst do prawej
 • Ctrl + J: wyjustuj tekst
 • Ctrl + 1: Ustaw interlinia pojedyncza
 • Ctrl + 2: Ustaw podwójne odstępy między wierszami
 • Ctrl + 5: Ustaw odstępy między wierszami na 1,5
 • Ctrl + Shift + +: zwiększ rozmiar czcionki
 • Ctrl + Shift + <: zmniejsz rozmiar czcionki
 • Ctrl + Shift + A: zmień znaki na wielkie litery
 • Ctrl + Shift + L: zmień styl punktora
 • Ctrl + D: wstaw rysunek z Microsoft Paint
 • Ctrl + F: znajdź tekst w dokumencie
 • F3: Znajdź następne wystąpienie tekstu w oknie dialogowym Znajdź

dokument WordPad na PC

 • Ctrl + H: zamień tekst w dokumencie
 • Ctrl + strzałka w lewo: przesuń kursor o jedno słowo w lewo
 • Ctrl + strzałka w prawo: przesuń kursor o jedno słowo w prawo
 • Ctrl + strzałka w górę: przesuń kursor do wiersza powyżej
 • Ctrl + strzałka w dół: przenosi kursor do wiersza poniżej
 • Ctrl + Home: Przejdź na początek dokumentu
 • Ctrl + End: przejdź na koniec dokumentu
 • Ctrl + Page Down: przejdź o jedną stronę w górę
 • Ctrl + Page Down: przejdź o jedną stronę w dół
 • Ctrl + Delete: Usuń następne słowo
 • F10: pokaż porady dotyczące klawiszy
 • Shift + F10: pokaż aktualne menu skrótów
 • F1: Otwórz pomoc programu WordPad

Możesz tanio kupić WorPad od firmy Microsoft.

dołącz do naszego kanału telegram