Skip to content

Jak zarządzać adresami IP i rozwiązywać problemy z łącznością sieciową

3 de marzec de 2022

Adresy IP to etykiety numeryczne służące do identyfikacji użytkowników w sieci, w której może być wielu użytkowników lub urządzeń podłączonych lub próbujących się połączyć, co z kolei może nie być w stanie komunikować się z siecią bezprzewodową w celu ustanowienia połączenia i spowodować konflikt adresów IP ; powodując problemy z łącznością.

Jak rozwiązywać konflikty adresów IP?

Gdy w adresach IP routera generowane są konflikty, nawigacja w sieci jest niemożliwa, ponieważ dwóm urządzeniom przypisano ten sam adres IP do komunikacji. Powoduje to, że jeden z dwóch komputerów nie może uzyskać dostępu do sieci, tak że pierwszy jest już połączony z tą samą etykietą; jednak czasami Żadne z tych dwóch urządzeń nie może się połączyć.

Uruchom ponownie router

Aby zrestartować router w tradycyjny sposób, wyłączając go i włączając przyciskiem, lub drugą metodą polegającą na wejściu na jego stronę administracyjną z adresem IP routera, który znasz z „Wiersza poleceń systemu Windows”, gdzie wpisując polecenie „ipconfig”, zobaczysz „Brama domyślna”, która jest adresem IP routera, a jego nazwę użytkownika i hasło można znaleźć na etykiecie routera. Po wejściu do środka poszukaj opcji „Zarządzanie> Uruchom ponownie”, a router automatycznie uruchomi się ponownie.

Zmień statyczny adres IP

Pamiętajmy, że urządzenie może mieć dynamiczny lub statyczny adres IP, przy czym adresami statycznymi są te, które się nie zmieniają; W przypadku, gdy Twoje urządzenie korzysta ze statycznego adresu IP, w celu rozwiązania konfliktu zaleca się jego zmianę, ponieważ obecny może być w konflikcie z innymi adresami IP dostarczonymi przez serwer DHCP.

Wejdź na pasek zadań i poszukaj „Panel sterowania> Sieć i Internet> Centrum sieci i udostępniania”, wybierz sieć, do której jesteś podłączony iw wyświetlonym oknie dialogowym kliknij „Właściwości”; tam zlokalizuj „Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4)” i kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć, wybierz „Użyj następującego adresu IP” i skonfiguruj go.

Aby to zrobić, musisz znać adres IP routera, ten z którym wejść na stronę administracyjnąTak więc nowy adres IP, który przydzielisz, musi pasować do pierwszych 3 grup cyfr, to znaczy, jeśli adres to „192.168.0.1”, możesz przypisać adres IP „192.168.0.2”. Następnie przypisz maskę sieci, która zwykle ma postać „255.255.255.0”; zapisać ustawienia, naciskając „OK” we wszystkich oknach.

Aby to osiągnąć, przejdź do „Ustawienia> Wifi”, tam zlokalizuj sieć, do której jesteś podłączony, kliknij „Opcje zaawansowane” iw ustawieniach IP umieść „Statyczny adres IP”, a następnie przypisz adres IP i maskę sieci. Pamiętaj, że w adresie IP musisz przypisz pierwsze trzy grupy adresu IP routera, możesz zmienić tylko ostatnią grupę liczb, czyli cyfry po ostatniej kropce.

Przejdź do 'Ustawienia>Wi-FI>ikona 'i’>Adres IPv4>Konfiguruj IP>Ręcznie’, wprowadź prywatny adres IP, maskę podsieci i nazwę routera. Następnie przejdź do kliknięcia ikony „i”, która odnosi się do informacji o sieci, i wybierz opcję „Odnów dzierżawę”; Jeśli to nie zadziała i nie przypisano Ci prywatnego adresu IP, możesz usunąć ustawienia sieciowe.

iphone wifi w telefonie

Przypisz adresy IP do DHCP

Przypisywanie adresów IP do DHCP jest przypisz dynamiczny adres IP oferowane bezpośrednio przez serwer. Aby to zrobić, przejdź do 'Start>Ustawienia>Sieć i Internet>Wi-Fi lub Ethernet>Zarządzaj znanymi sieciami’, wybierz sieć, którą chcesz zmienić, a następnie 'Właściwości’, w polu 'Przypisanie IP’ naciśnij 'edytuj’ .

Następnie edytuj ustawienia IP, wybierając „Auto (DHCP)”, gdzie ustawienia IP i adres DNS są ustawiane bezpośrednio przez router; kończy się na „Zapisz” we wszystkich otwartych oknach dialogowych, a otrzymasz adres IP DHCP.

Za pomocą polecenia ipconfig /renew

Z konsoli poleceń w systemie Windows możesz zmienić adres IP swojego urządzenia, jest to możliwe, jeśli masz przypisanie dynamiczne adresy IP korzystające z DHCP (poprzedni krok). Następnie przejdź do startu i wpisz „cmd” w pasku wyszukiwania, wybierz aplikację i kliknij ją prawym przyciskiem myszy, aby „Uruchom jako administrator”.

Po otwarciu panelu poleceń wpisz ipconfig i naciśnij Enter, zobaczysz aktualnie przypisane adresy IP, a następnie wpisz inne polecenie ipconfig/release, a następnie ipconfig renew; Oba polecenia będą działać, aby zwolnić adres IP, a następnie skontaktować się z bramą i zażądać nowego za pomocą protokołu DHCP.

Zaktualizuj oprogramowanie routera

Aby ręcznie zaktualizować oprogramowanie układowe z systemu Windows, przejdź do przeglądarki, aby uzyskać dostęp do ustawień routera; następnie wprowadź nazwę użytkownika i hasło routera. Po wejściu do konfiguracji znajdź kartę „System lub konfiguracja” i poszukaj „Zaktualizuj lub zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe” Lub użyj aplikacji takiej jak Nighthawk firmy Netgear.

Jak rozszerzyć moją pulę adresów IP o routery?

Bardzo łatwym rozwiązaniem jest rozszerzenie puli adresów IP na wypadek, gdyby zabrakło dostępnych adresów IP do przypisania lub połączenia z routerem, a to jest błąd powodujący konflikt adresów IP; za to możesz zmniejszyć numer maski sieci, co zwykle wynosi 255.255.255.0, co pozwala na użycie 253 hostów, ale jeśli zmienisz to na 255.255.254.0, będziesz mieć teraz dostępnych 509 hostów.

rozwiń połączenia Wi-Fi

Dlaczego może dojść do konfliktu IP i jak go uniknąć?

Problemy z konfliktami adresów IP mogą wystąpić z powodu problemów z serwerem DHCP lub gdy adresy IP są przydzielane ręcznie bez sprawdzania, czy jest używany przez inne urządzenie; w ten sposób nie będziesz mógł połączyć się z internetem, ale aby tego uniknąć, musisz potwierdzić dostępny adres IP, automatycznie przypisz adresy IP i zarządzaj przez serwer DHCP.

dołącz do naszego kanału telegram