Skip to content

Jak tworzyć, usuwać lub ograniczać grupy zabezpieczeń w usłudze Office 365 (przykład)

10 de marzec de 2021

Office 365 to bardzo popularna usługa automatyzacji biura online od Microsoft. Umożliwia tworzenie, dostęp i udostępnianie dokumentów między innymi w programach Word, Excel, PowerPoint, OneNote. Jest szeroko stosowany przez małe i duże firmy, nawet w domach. Office 365. oferuje inne opcje. Dziś pokażemy, jak to zrobić tworzyć, usuwać lub ograniczać grupy asekuracyjny w Office 365.

Twórz, usuwaj lub ograniczaj grupy zabezpieczeń grup zabezpieczeń w usłudze Office 365

Utwórz grupy zabezpieczeń w usłudze Office 365, ma na celu zaoferowanie w sposób przekrojowy wszystkim usługom instrumentu, w ramach którego elementy współpracy są wspólne dla grupy osób; takie jak: udostępnianie dokumentów OneNote, kalendarzy, rozmów i notesów.

Pamiętaj, że tylko administratorzy globalni i administrator użytkowników w Office 365 mogą tworzyć, usunąć lub ograniczyć grupy zabezpieczeń. Jeśli tak jest i chcesz utworzyć grupę zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:

Otwórz Office 365 w centrum administracyjnym i przejdź do strony grupy lub Grupy. Tam musisz wybrać „Dodaj grupę”. Następnie na stronie musisz wybrać typ grupy, wybierz „Bezpieczeństwo”. Teraz musisz tylko wykonać kroki, aby utworzyć grupę, które są szczegółowo opisane poniżej:

 • Nazwa: Ta nazwa będzie widoczna dla wszystkich użytkowników.
 • Identyfikator grupy: Jest to identyfikacja grupy, która zostanie utworzona poprzez nazwę grupy bez znaków specjalnych. Możesz go jednak zmienić, wybierając symbol ołówka obok niego.
 • Opis: Jest to widoczne podczas wyszukiwania grupy lub otrzymywania powiadomienia.
 • Język powiadomień: Ta opcja określa język, w którym będą otrzymywać powiadomienia.
 • Subskrybuj członków, aby otrzymywać powiadomienia: Ta opcja powoduje wysłanie wiadomości e-mail do wszystkich członków grupy.

Dodaj członków do grupy zabezpieczeń

Po utworzeniu grupy zabezpieczeń należy dodać członków, którzy będą tworzyli tę grupę. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

 • Na stronie grupy wybierz nazwę grupy zabezpieczeń, a następnie na karcie członków wybierać „Wyświetl wszystkich i zarządzaj członkami”.
 • W sekcji Grupa, Wybierz „Dodaj członków«, Wybierz imię osoby, którą chcesz dodać lub wpisz jej imię i nazwisko, a następnie wybierz„ Zapisz ”.

Edytuj grupy zabezpieczeń

 • Dostęp w centrum administracyjnym, a następnie na stronie Grupa. Musisz wybierz nazwę grupy. W „Ustawieniach” wybierz kartę „Ogólne” lub „Członkowie”.
 • Możesz edytować szczegóły lub członków grupy zabezpieczeń. Ponadto możesz zmienić obraz grupy, zmienić nazwę, opis, język i domyślne opcje. Po wprowadzeniu zmian wybierz „Zapisz”.

Dodaj członków do grupy zabezpieczeń

Usuń grupy zabezpieczeń w Office 365

Jako członek administracyjny Office 365, niezależnie od tego, czy jest to użytkownik globalny, czy użytkownik, możesz usuń grupy zabezpieczeń utworzone przez innych użytkowników. Aby je usunąć, wykonaj następujące czynności:

 • Wejdź do centrum administracyjnego, a następnie strony grup lub Grupy. Tam wybierz nazwę grupy, którą chcesz usunąć.
 • Następnie wybierz „Usuń grupę”, a następnie potwierdź, klikając „Usuń”. Po usunięciu grupy kliknij ’Zamknąć’.

Office 365 to doskonałe narzędzie dla małych i dużych firm, nawet dla domów. Jeśli jesteś administratorem w Office 365, możesz tworzyć, usunąć lub ograniczyć grupy zabezpieczeń. Jak widać, zrobienie tego jest bardzo prostym procesem, wystarczy wykonać czynności opisane w tym artykule.

Mamy nadzieję, że ta publikacja była przydatna i praktyczna, napisz nam swoje uwagi i udostępniać te informacje z rodziną i przyjaciółmi.