Skip to content

Jak sprawdzić, czy drukarka jest w sieci i jest podłączona do mojego komputera

20 de Maj de 2021

Drukarki są istotna część w prawie wszystkich zawodachjego funkcją jest drukowanie na arkuszach dokumentów, których potrzebuje użytkownik lub użytkownicy. Problem występuje, gdy w dużym biurze jest wielu pracowników i mają tylko jedną drukarkę.

Jednak w tym celu firmy takie jak HP zintegrowali funkcję sieciową ze swoimi zespołami. Dzięki temu więcej niż jeden komputer może drukować na tej samej drukarce sieciowej.

Jak podłączyć drukarkę do mojego komputera?

Kiedy mówimy o drukarkach, przychodzą na myśl różne marki i to właśnie jest Sposób podłączenia drukarki do komputera lub komputera zależy od marki jest. Chociaż sposób ich połączenia jest dość podobny wśród wszystkich.

Dzieje się tak w przypadku niektórych drukarek, w tym drukarek wielofunkcyjnych, tylko z faktem do podłączenia do komputera za pomocą kabla USBsą już gotowe do użycia. Inne wymagają instalacji określonych programów.

Jeśli chcesz podłącz drukarkę do komputera Musisz wziąć pod uwagę i postępować zgodnie z procedurą, którą zamierzamy wskazać poniżej:

  • Upewnij się, że masz Kabel połączeniowy USB drukarki tak, aby można było podłączyć ją do komputera i upewnić się, że drukarka jest umieszczona w stabilnym miejscu i wystarczająco blisko komputera, aby poprawnie nawiązała połączenie
    Podłącz drukarkę do źródła zasilania i naciśnij przycisk zasilania na drukarce
  • Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Zaleca się, aby komputer był już włączony i odblokowany
  • Naciśnij ikonę menu komputera i wybierz opcję „oprawa
  • Naciśnij opcję dla „urządzeń”, „drukarek lub skanerów”
  • Wybierz „dodaj drukarkę lub skaner”. Tutaj nazwa drukarki, która była wcześniej podłączona kablem USB, powinna automatycznie wyjść. Zwykle nazwa ta składa się z modelu drukarki oraz innych informacji o drukarce.
  • naciśnij nazwę drukarki i wybierz „dodaj urządzenie” i wybierz drukarkę

Po podłączeniu drukarki do komputera w celu instalacji i konfiguracji drukarki zostanie ona wyświetlona na ekranie konfiguracja, którą należy dostosować a może oprogramowanie lub sterownik, które musisz zainstalować.

Do nowych drukarek dołączona jest płyta CD z programem, który należy zainstalować po podłączeniu, a jeśli go nie masz, możesz pobierz go online.

podłącz drukarkę do komputera

Jak sprawdzić, czy drukarka jest w sieci i jest podłączona do mojego komputera?

Zwykle drukarki sieciowe użyj przewodowej sieci Ethernet lub połączenia bezprzewodowego. Po podłączeniu drukarki musimy udostępnić ją w sieci. Odbywa się to po to, aby więcej komputerów mogło uzyskać do niego dostęp, a użytkownicy mogli drukować za pośrednictwem kontrolek internetowych.

Aby mieć pewność, że drukarka jest podłączona do naszego komputera i do sieci, musimy spójrz w ustawieniach komputera, w „urządzeniach”, a następnie w „drukarkach i urządzeniach”. Tutaj będziemy mieli możliwość sprawdzenia, które drukarki dodaliśmy do naszego komputera i opcji dodania kolejnych.

Podczas drukowania dokumentu na arkuszu przez naszą drukarkę sieciową, jeśli nie jest ona podłączona do sieci, natychmiast wyświetli powiadomienie na ekranie, a proces drukowania nie zostanie zakończony. Jeśli drukarka jest podłączona do sieci, proces zakończy się sukcesem.

Jeśli korzystasz z telefonu komórkowego z aplikacją drukarki, do drukuj zdalnieMożesz sprawdzić, czy drukarka jest w sieci, po prostu sprawdzając jej stan za pomocą menu aplikacji.

Zalety drukarek sieciowych

Dla niektórych największych przewaga drukarek sieciowych polega na tym, że bez względu na to, gdzie są zainstalowane, możesz zamówić drukowanie żądanych dokumentów za pośrednictwem pilota podłączonego do Internetu.

Kolejną zaletą jest to, że nie będziemy musieli mieć tylu kabli w miejscu, w którym został zainstalowany. Z czym drukarka ma połączenie z Internetem wystarczy stabilne i źródło energii. W ten sam sposób można go używać nie tylko z jednym, ale z kilkoma komputerami.

Niektóre nowoczesne drukarki mają nawet aplikację mobilną, z której możesz wyślij do druku za pośrednictwem urządzenia telefon komórkowy lub tablet, możemy również zamienić drukarkę przewodową na bezprzewodową z bluetooth.