Skip to content

Co to jest polecenie CHKDSK? Jakie są jego funkcje i jak mogę wykonać to polecenie?

16 de sierpień de 2021

Jednym z najcenniejszych narzędzi oferowanych przez system Windows 10 jest polecenie CHKDSK. Dzięki temu narzędziu możemy w prosty sposób naprawić dysk twardy i odzyskać stabilność systemu. Z tego powodu ważne jest, abyś się nauczył Co to jest polecenie CHKDSK? Jakie są jego funkcje i jak mogę je wykonać?

Co to jest polecenie CHKDSK i do czego służy?

CHKDSK odnosi się do słowa „Sprawdź dysk”. To polecenie to narzędzie Windows co pozwala na przeprowadzenie konserwacji dysków (twardych i elastycznych) zbliżonej do procesu defragmentacji dysku twardego oraz naprawy systemu plików. Polecenie CHKDSK jest odpowiedzialne za analizowanie, sprawdzanie i naprawianie dysków pamięci masowej.

Polecenie CHKDSK służy do zachowania jednostka przechowywania z optymalną wydajnością, a także monitorować dysk twardy w czasie rzeczywistym i znajdować błędy, które wpływają na wydajność systemu operacyjnego.

Dlatego CHKDSK dokonuje przeglądu dysków pamięci masowej i system plików do wyszukiwania i poprawiania błędów logiczne, a nawet obsługuje błędy fizyczne i ratuje informacje, które są nadal czytelne. W rzeczywistości jest to jeden ze sposobów optymalizacji dysku twardego i zwolnienia miejsca na komputerze.

Jakie są funkcje polecenia CHKDSK i jak to się robi?

Polecenie CHKDSK jest niezbędne do naprawienia nieuniknionych awarii, które często występują w dyskach pamięci masowej i System plików. Z tego powodu pokazujemy, jak to polecenie zachowuje się w systemie Windows.

Jakie są niektóre parametry polecenia CHKDSK?

CHKDSK ma szereg parametrów do wykonywanie różnych procedur. Ten „/?” służy do wyświetlania opcji poleceń i pomocy, podczas gdy „/ offlinescanandfix” umożliwia sprawdzenie i naprawę dysku bez konieczności połączenia. „/Skanuj / perf” dotyczy skanowania systemu NTFS i / spotfix sprawdza dysk NTFS w trybie online.

Ze swojej strony parametr „/ v” pokazuje w razie potrzeby proces czyszczenia, „/ x” odmontowuje dysk, gdy jest to wymagane, „/ r” wykrywa uszkodzone sektory i odzyskuje czytelne informacje, a „/ f” napraw wszelkie błędy znalezione na dysku. Istnieje wiele parametrów chkdsk dostarczanych przez Microsoft, ale niewątpliwie, chociaż są one nieco skomplikowane, mogą pomóc rozwiązać wiele błędów, gdy wystąpi awaria dysku.

Jak korzystać z polecenia CHKDSK i jaka jest jego funkcjonalność?

Polecenia CHKDSK należy użyć, otwierając okno poleceń systemu operacyjnego, znane również jako „symbol systemu”. CHKDSK zajmuje się analizą jednostki określonej przez użytkownika i zgodnie ze wskazanym parametrem zostanie wykonana określona akcja.

Wpisz „cmd” w wyszukiwarce. Kliknij prawym przyciskiem myszy „Wiersz polecenia” i wybierz opcję „Uruchom jako administrator”. w Konsola poleceń systemu Windows, wpisz chkdsk, identyfikator dysku, dwukropek i parametry, które chcesz uruchomić za pomocą polecenia. Na przykład, jeśli chcesz sprawdzić błędy i uszkodzone sektory na dysku D, wpisz: chkdsk D: / f / r / v i naciśnij „Enter”.

co to jest polecenie chkdsk i jak je wykonać?

Co zrobić, jeśli nie mogę uruchomić polecenia CHKDSK?

Czasami polecenie CHKDSK nie może zostać wykonane z powodu błędu. Dzieje się tak często, gdy wiersz polecenia nie jest uruchomiony jako administrator lub gdy dysk jest używany przez inne procesy. Z tego powodu, nie zaleca się uruchamiania polecenia CHKDSK na dysku, na którym jest zainstalowany system operacyjny.

System oferuje jednak opcję sprawdzenia stanu dysku i napraw błędy dysku pamięci głównej w momencie ponownego uruchomienia systemu.

Jak skanować i naprawiać dysk twardy za pomocą polecenia CHKDSK

Do skanowania i naprawy dysku twardego potrzebne są parametry /F, /R i /X. Dlatego CHKDSK poprawi błędy w wolumin dysku, znajdzie usterki w uszkodzonych sektorach i sprawdzi głośność. Dlatego, jeśli chcesz przeanalizować dysk „F”, musisz wpisać w konsoli Windows: chkdsk F: / f / r / x.

Wreszcie, naciśnij klawisz „Enter” i poczekaj kilka minut, aż system wykona cały proces. Pamiętaj, że możesz zmienić czas działania programu CHKDSK, aby naprawić dysk twardy z okna poleceń.