Skip to content

Jak wszystkie formuły programu Excel są używane w arkuszu kalkulacyjnym (przykład)

30 de styczeń de 2021

Formuły Excela są bardzo ważnym aspektem w samym programie, ponieważ chociaż zawiera dużą dynamikę w odniesieniu do swoich funkcji, reprezentują funkcjonalną część narzędzia.

Firma Microsoft każdego dnia udoskonala swoją kreację, poszerzając zakres obliczenia, które można wykonać w arkuszu.

W ten sposób osoby korzystające z programu mają większą łatwość obsługi, a jednocześnie mają dostęp do różnych systemów obliczeniowych.

Nauczyć się korzystanie z programu Excel jest dość proste, więc w tym artykule zobaczysz, jak utworzyć formułę i które są najważniejsze lub najczęściej używane.

Formuły programu Excel: krok po kroku Jak utworzyć formułę

W związku z tym, o czym wspomniano na początku, wykorzystanie tych funkcji to te, które pozwalają spełnić cel, dla którego program został stworzony.

Sam program Microsoft Excel ma przycisk na pasku narzędzi o nazwie „Formuły”, Co pozwala wybrać operację, którą zamierzasz wykonać.

Jeśli z drugiej strony chcesz się uczyć ręcznie tworzyć formuły programu Excel, jest to naprawdę bardzo proste i można to osiągnąć w następujący sposób:

  • Aby rozpocząć, kliknij komórkę, w której chcesz wstawić utworzoną formułę, która tak naprawdę pozwoli Ci zwizualizować wynik.
  • Tam zacznij od wpisania znaku równości „=”, Któremu będzie towarzyszyć komórka lub zakres komórek, które będą częścią operacji. Pomiędzy każdym z nich musi znajdować się symbol, czyli ten, który określa, co wartości zrobią sobie nawzajem z matematycznego punktu widzenia.
  • Następnie wystarczy nacisnąć klawisz „Wchodzić”Aby zobaczyć, jak wynik obliczenia automatycznie pojawia się w komórce.

Formuły programu Excel: podstawowe operacje matematyczne

Podstawowym zwykle odnoszę się do tych obliczeń, które nie wymagają do wykonania dodatkowych lub bardzo złożonych funkcji.

Aby z nich skorzystać, wystarczy wybrać liczbę komórek, które przyjmą rolę wartości, i określić, który symbol matematyczny wykona operację. Ten styl podstawowych formuł bezpośrednio odnosi się do obliczeń dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia.

Każda z tych formuł programu Excel ma charakterystyczny symbol, który jest interpretowany przez program. Więc wiesz, co robić.

Podstawowe operacje matematyczne

Nie różnią się one od powszechnie znanych, ponieważ do dodania znaku plus używa się znaku „+”, do odjęcia znaku minusa „-”, do pomnożenia gwiazdki „*” i podzielenia przekątnej „/”.

Poniższy przykład pomoże ci to lepiej zrozumieć, ponieważ stosując formułę „= A2 + B3” ustalasz, że wartości tych komórek są tymi, które mają zostać zsumowane.

To samo dzieje się z innymi podstawowymi operacjami, tylko zmień symbol i możesz. Podobnie zwiększ liczbę komórek tworzących formułę.

Inne ważne operacje w programie Excel

Formuły programu Excel są bardzo obszerne pod względem zawartości i typu obliczenie że jest w stanie to zrobić. Więc wśród nich znajdziemy następujące rodzaje ważnych operacji:

Oblicz podatek VAT od produktu

Aby go zastosować, wystarczy znać cenę produktu i procent podatku VAT w kraju, który ma zostać obliczony. Wzór jest stosowany w następujący sposób: „= cena produktu * (1 + VAT)«.

Średnia arytmetyczna

Ta formuła oblicza średnią wartość w zakresie wybranych komórek. W statystyce wyznacza się średnią arytmetyczną: „= ŚREDNIA (numery komórek)”.

Naucz się obsługiwać arkusze kalkulacyjne Microsoft Excel Nie jest to trudne zadanie dla tych, którzy tego próbują, ponieważ wymaga jedynie poświęcenia i zrozumienia.

Zakres operacje matematyczne włączony w ramach tego programu jest bardzo szeroki. To narzędzie będzie więc nadal bardzo przydatne za każdym razem, gdy będziesz musiał ustawić funkcję dla swojego obszaru roboczego lub zadania szkolnego.

dołącz do naszego kanału telegram