Skip to content

Jak utworzyć lub sporządzić bilans w programie Excel dla księgowości i kont

5 de kwiecień de 2021

Program Excel jest jednym z najpopularniejszych pod względem tworzenie sald lub porównań danych odnosi się, ponieważ tworzenie arkuszy kalkulacyjnych lub tworzenie formularzy w programie Excel do wprowadzania danych jest jednym z najłatwiejszych zadań do wykonania.

Dlatego należy pamiętać, używając programu Excel do sporządzania bilansu do celów księgowych znać podstawy które składają się na bilans. To znaczy wiedzieć, jakie są aktywa, pasywa i kapitał własny lub kapitał udziałowców, zarówno ogólnie, jak i dane, które składają się na każdy z nich w Twojej firmie.

Dlatego pokażemy Ci kroki, które musisz wykonać, aby się uczyć jak sporządzić bilans do księgowości w Excelu.

Jakie pojęcia należy uwzględnić w bilansie dla księgowości w programie Excel?

Jedną z najlepszych opcji sporządzania bilansu jest program Excel. Cóż, możesz używać prosto i wygodnie ta platforma, nawet jeśli nie posługujesz się płynnie koncepcją definiującą arkusz kalkulacyjny.

Jednak dla stworzyć bilans W przypadku księgowości ważne jest, aby znać terminy składające się na bilans. Dlatego pierwszą rzeczą do zrobienia jest poznanie podstawowych pojęć składających się na sprawozdanie z sytuacji finansowej, ponieważ jest to pokazane w tym narzędziu.

Pierwszym z tych elementów są aktywa, które są aktywa, które posiada firma. Podobnie drugi element składa się z zobowiązań przedsiębiorstwa, które są zobowiązaniami płatniczymi lub wydatkami towarów, które posiada firma.

Wreszcie kapitał firmy, która odnosi się do pieniędzy, które posiada ta sama osoba, a także aktywa przełożyły się na posiadane przez nią pieniądze. Pojęcie to jest tworzone w odniesieniu do wszystkich aktywów pomniejszonych o wszystkie zobowiązania spółki.

Jak łatwo sporządzić bilans do księgowości w programie Excel?

Po wejściu do programu Excel na komputerze lub z platformy internetowej Microsoft Office, pierwszy krok do stworzyć bilans do księgowości Na tej platformie konieczne jest ustalenie w pierwszym wierszu nazwy firmy, dla której przeprowadzamy wspomniane saldo, wraz z okresem, za jaki saldo odpowiada.

Następnie musisz ustanowić sekcję dotyczącą aktywów, co zrozumiesz z kolumny B do E. Definiowanie tytułu każdej operacji w odpowiedniej komórce. Podobnie, musisz utworzyć sekcję Pasywa z kolumny od H do K, pozostawiając kolumny A i F wolne do wyszczególnienia każdego z nich.

Po, musisz zdefiniować odpowiednie sekcje wewnętrzne aktywów, czyli zdefiniować bieżące, stałe i później odroczone. W pozostałych kolumnach odpowiadających tej sekcji będziesz wpisywać kwoty każdego środka, pozostawiając ostatnią, aby pokazać sumę każdego rodzaju aktywów.

logo aplikacji programu Excel

Podobnie musisz powtórzyć ten proces w ramach koncepcji i sekcji zobowiązania spółki. Definiowanie również bieżące, stałe i odroczone. Na koniec będziesz musiał utworzyć komórkę w sekcji Pasywa, aby pokazać kapitał akcjonariuszy.

O czym powinienem pamiętać, aby sporządzić bilans do księgowości w programie Excel?

Excel jest jednym z najlepszych narzędzia do tworzenia arkuszy kalkulacyjnych, a także najlepszy sposób na szybkie i łatwe tworzenie bilansu księgowego.

W ten sposób należy wziąć pod uwagę, że znaczenie tworzenia tego typu bilansów pozwala firmom, organizacjom, a nawet osoby związane z działalnością gospodarczą, ogólny obraz ekonomii firmy.

Dlatego biorąc pod uwagę, że formuły programu Excel, których musisz użyć do utworzenia tego arkusza kalkulacyjnego, są najprostsze. Musisz uważać na dane, które obsługujesz, ponieważ ważne jest, aby podczas tworzenia ogólnego bilansu w programie Excel plik posiadane informacje są dokładne i konkretne w odniesieniu do aktywów i zobowiązań spółki.

dołącz do naszego kanału telegram