Skip to content

Jak łatwo wyeksportować wideo w kanale alfa lub przezroczystym tle w programie Adobe Premiere

15 de kwiecień de 2021

Proces odpowiadający edycji wideo będzie dość złożony, z czego wynika dominująca potrzeba program lub edytor, który pomoże nam w tej pracy. Programów do montażu filmów jest kilka, ale zawsze będziemy szukać tego, co najlepsze, co tkwi w człowieku, a także na niezaprzeczalnej potrzebie psychiki.

Ale proces edycji nie będzie ograniczał się do wycinania wideo, pliku edycja funkcji programuidą znacznie dalej. Wzrost zapotrzebowania na większe możliwości edycji, takie jak renderowanie wideo, jest prognozowany wykładniczo. Na przykład było to coś, czego nie oczekiwano, a dziś jest to część codziennego życia wydawniczego.

Edycja, renderowanie i eksportowanie filmów w kanale alfa jest już proponowane jako coś powszechnego na wielu platformach i właśnie tam pojawia się Adobe Premiere i jego doskonały system edycji, który ułatwia wiele funkcji. Przy tej okazji musimy porozmawiać o jednym konkretnie, o wyeksportuj wideo w kanale Alpha lub przezroczystym tle.

Kanał alfa w Adobe Premiere.

Potrzeby i pomysły łączą się w tym narzędziu Adobe Premiere. Jeśli chodzi o konieczność, odwołuje się do analogii naprawy niedoboru, to znaczy głupoty w kontekście, jak Adobe Premiere, gdzie widzi zaangażowanie dać najlepsze narzędzia swoim użytkownikomjako konieczność pozostanie związanym z gałęzią idei.

Będą to pomysły związane z zawodowym zaangażowaniem, które wykują narzędzie kanału alfa, wskażą przezroczyste obszary lub lokalizacje materiału wizualnego, nad którym pracujemy, w proces edycji i odtwarzania wspomnianego materiału.

Będzie to więc swego rodzaju generator maski obrazu, czyli możliwość umieszczenia jednej ikonografii na drugiej, pozostawiając obie widoczne.

Eksportowanie wideo w kanale Alpha lub przezroczystym tle w programie Adobe Premiere będzie ostatecznie czymś prostym, co może mylić terminy i proces z foliami.

Prawdą jest, że w ramach stosowalności są one ściśle powiązane, ale obowiązkiem jest ustalenie wyjaśnienia w celu zrozumieć, jak wyeksportować wideo w kanale alfa i móc to zrobić poprawnie, o czym będziemy informować za chwilę.

Przezroczystość i nakładka w Adobe Premiere

Jak nawiązuje tytuł, superpozycja jest konceptualizowana jako miara umieszczenia jednego przedmiotu na drugim, w tym konkretnym przypadku odnosimy się do materiału audiowizualnego. Superpozycja będzie również czymś, z czym jest bezpośrednio związana przejrzystość w ramach formatuponieważ aby istnienie zachodzenia na siebie było zauważalne, musi być możliwość kontemplacji tego, co jest samowystarczalne.

adobe premiere pro

Ta łączność spowoduje pierwszorzędne wydarzenie audiowizualne. Niewątpliwie Adobe Premiere jest platformą poszukiwaną ze względu na swoje zalety, która jest również używana z największymi udogodnieniami, wystarczy wykonać kilka prostych kroków.

Dlatego przyjrzyjmy się procedurze wyeksportuj wideo w kanale alfa lub przezroczystym tle, w Adobe Premiere łatwo.

Jak łatwo wyeksportować wideo w kanale Alpha lub przezroczystym tle w Adobe Premiere?

Poniższy proces dotyczy najnowszych wersji programu Adobe Premiere. Po prostu wykonajmy te kroki, aby osiągnąć cel wyeksportuj wideo w kanale alfa:

Wchodząc do programu, zaczynamy proces, nie możemy mieć nic w tle, więc wyłączamy wizję przeglądarki obrazówi zaczynamy od ręcznego polecenia „Ctrl + m”. Spowoduje to wygenerowanie okna eksportu.

Gdzie mamy zamiar skonfigurować ustawienia. Na format wybierzemy Quicktime. W kolejnym oknie należy wybrać opcję Gopro Cineform 12-bit.

W linii wideo wybierzemy wysokość i szerokość pikseli, która jest według uznania użytkownika zgodnie z jego obrazami. Wybieramy maksymalną jakość przetwarzania i w ten sam sposób kierujemy nazwę wyjścia gdzie zostanie oznaczona domyślna lokalizacja przez użytkownika w tym czasie. Polecenia są wykonywane po kliknięciu „Eksportuj”.

Został już wyeksportowany i w związku z tym wydane na podstawie orzeczeń internautów. Przechodzimy do lokalizacji pliku, wybieramy go i zabieramy do Adobe Premiere, aby kontynuować. Po załadowaniu jest przenoszony do przeglądarki sekwencji. Gdzie proces będzie oceniany.

Aktywujemy przeglądarkę zdjęć i sprawdzamy. Tam, gdzie powinno być zachowana przejrzystość wybranych obrazów, jest eksportowany.