Skip to content

Jak krok po kroku sporządzać sprawozdania finansowe w programie Excel

19 de Maj de 2021

Sporządź sprawozdania finansowe w narzędziu Excel łatwo może być zadaniem, które wielu użytkowników chciałoby wykonać. Narzędzie Excel wywodzi się z firmy Microsoft Corporation, której przypisuje się procesy rozwoju i dystrybucji.

Excel jest bardzo przydatny do wykonywania zadania publikowania danych, zwłaszcza w dziedzinie rachunkowości, matematyki i innych niesamowitych dziedzin pokrewnych.

Plik narzędzie obliczeniowe w istocie zapewnia bardzo łatwy sposób obliczania pewnych operacji, które można rozliczać poprzez tworzenie arkuszy kalkulacyjnych w programie Microsoft Excel za darmo i bez komplikacji.

Kroki, aby łatwo sporządzać sprawozdania finansowe w programie Excel

Sporządzanie sprawozdań finansowych w narzędziu Excel może być bardzo proste. Sprawozdania finansowe to oficjalne dokumenty w którym ustalane są informacje księgowe roku obrotowego firmy. Aby wykonać którąkolwiek z nich, musisz otworzyć arkusz kalkulacyjny.

Dla tego należy wybrać opcję „Plik”, a następnie „Pusta księga”, a następnie zapisz go pod nazwą sprawozdania finansowego, „Księga” lub inny typ. Następnie wpisz tytuł sprawozdania finansowego w komórce A1.

Zaleca się użycie pogrubienia Aby ustalić nazwę tytułu, należy podać liczbę potrzebnych kolumn, wszystko zależy od rodzaju sprawozdania finansowego, czy to operacyjny rachunek przepływów pieniężnych, czy bilans.

Później musisz utworzyć formuły w odpowiednich komórkach, jasnym przykładem jest skonfigurowanie formuły dla dodaj liczbę z komórki C5 do komórki C4 i pokaż wynik w komórce C6.

Dla tego wybierz na pasku opcję 'Formuły’ skorzystaj z wcześniej ustalonego wzoru lub utwórz nowy, a następnie zaczniesz wprowadzać wszystkie zapisy, a obliczenia księgowe zostaną przeprowadzone automatycznie.

Dlaczego sprawozdania finansowe są sporządzane na komputerze, a nie ręcznie?

Z łatwością twórz sprawozdania finansowe w narzędziu Excel. Nie oznacza to, że nie powinieneś tego robić ręcznie, każda opcja jest ważna, o ile wyniki są takie same. jednak lepiej zrobić to na komputerzeponieważ proces przebiega automatycznie.

Powyższe wskazuje, że sporządzenie sprawozdania finansowego, cokolwiek to jest, wymaga mniej zasobów, jeśli jest wykonywane za pomocą narzędzia obliczeniowego Excel, ponieważ oszczędza czas, jedną z najważniejszych rzeczy, które istnieją.

Daje również możliwość konfiguracji nowego zadania w sposób zautomatyzowany, ponieważ procesy obliczenia matematyczne działają w locie. Zapewnia również sposób ich cyfrowego zabezpieczenia.

Możesz je również mieć w dowolnym momencie, aby przejrzeć, zmodyfikować, wydrukować je lub zbyć, a wszystko to w celu osiągnięcia celów sprawozdania finansowego w wygodę komputera lub smartfona.

Należy jednak zachować szczególną ostrożność, ponieważ pod żadnym pozorem nie można popełnić błędu dowolny rodzaj sprawozdania finansowego, między innymi, dziennik, księga główna, rachunek zysków i strat.

Wyświetl zestawienie finansowe sporządzone w programie Excel na smartfonie

Sporządzanie sprawozdań finansowych w programie Excel łatwo wskazuje, że można je przeglądać na wielu komputerach, ponieważ to narzędzie jest wieloplatformowe, co pozwala na używanie formuł w arkuszu kalkulacyjnym Excel. Oprócz innych funkcji.

sprawozdania finansowe w programie PC excel

Smartfony nie uciekają z bycia jednym z urządzeń obsługujących tego typu narzędzie o nazwie Excel, łatwo mogą pobrane z aplikacji „AppStore” lub „PlayStore”. Po zainstalowaniu musisz go otworzyć i zacząć się nim cieszyć.

Z drugiej strony, jeśli chcesz tylko przejrzeć sprawozdanie finansowe, które zostało już wcześniej sporządzone, możesz spróbować umieścić plik w pamięci swojego smartfona, e-mailem lub transferem USB, pośród innych.

Następnie przejdź do aplikacji Excel na telefonie komórkowym, naciśnij ją, aby rozpocząć, musisz ustawić się na liście, która zostanie wyświetlona, w którym zlokalizowane są projekty, wybierasz plik lub sprawozdanie finansowe i wkrótce się ono otworzy.

W ten sposób możesz go obejrzeć z dowolnego miejscaBez potrzeby korzystania z komputera możesz nawet wprowadzać modyfikacje, jeśli wystąpi jakiś błąd lub niedogodność.