Skip to content

Jak korzystać z funkcji CUBE SET (CUBESET) w programie Excel – bardzo proste

30 de styczeń de 2021

Obecnie Microsoft to jedna z innowacyjnych firm technologicznych i posiada najlepszy pakiet biurowy na rynku. Nie każdy wie, jak najlepiej wykorzystać te programy, dlatego zapewnimy Ci przewodnik.

W szczególności, jak używać CUBE SET. Dlatego zachęcamy do uważnego zapoznania się z tym przewodnikiem, który może pomóc.

Co to jest i czym jest funkcja CUBESET w programie Excel?

Funkcja to taka, która pozwala nam, poprzez predefiniowaną formułę, uzyskać wynik czegoś ważnego. Co jest bardzo korzystne, ponieważ na to pozwala oszczędzaj czas i wysiłek, ponieważ proces zostanie wykonany automatycznie. Istnieje kilka typów funkcji, na przykład funkcja PODSTAWA, która jest częścią sposobu, w jaki tworzymy bazy danych w programie Excel.

Funkcja CUBE SET to narzędzie, które pozwala uzyskać najwyższą wartość z bazy danych, dzięki czemu można w dowolnym momencie wyszukiwać i porównywać wartości zgodnie z kryteriami wyszukiwania określonymi we wzorze.

W tym sensie, gdy przetwarzasz duże ilości danych i masz mało czasu na ręczne wyszukiwanie, możesz użyć funkcja CUBESET. Pomoże Ci również w wykonywaniu różnych zadań, takich jak między innymi finanse, sprzedaż, produkcja.

Dodatkowo możesz wykorzystać tę formułę również do zarządzania tablicami dynamicznymi, gdzie dane będą się zmieniać w zależności od mocy, jaką może dać użytkownik zgodnie ze swoimi potrzebami; więc wartości pobierane przez pole lub komórkę, w której umieszczasz funkcję, mogą ulec zmianie.

W tym sensie jest to plik funkcjonować dynamiczny, która zwraca użytkownikowi zestaw zamówionych elementów, wysyłając wyrażenie zestawu do kostki. Znajduje się na serwerze, aby później otrzymać pożądany wynik. Podobnie, kostki informacyjne są rozumianymi macierzami danych, w których dane są zorganizowane w sposób wielowymiarowy. Są przechowywane w jednej bazie danych.

Plik Funkcje z Sześcian Swoją nazwę zawdzięczają metodzie stosowanej przez użytkownika do analizy biznesowych baz danych. W sumie dostępnych jest siedem funkcji, które pozwolą na wyszukiwanie danych takich jak: składowe, zbiory, właściwości czy wartości, a następnie są one mieszane

Te dane znajdują się w Sześcian OLAP co oznacza Online Analytical Processing, analiza została tam zaproponowana. Szybki. Dzięki uporządkowaniu danych w wektorach wektory te nazywane są kostkami. Kostki pozwalają na natychmiastową analizę dużych ilości danych, udaje się też wykorzystać inne dostępne formuły, które posiada Excel.

Jak korzystać z funkcji CUBE SET?

Przejdź do góry okna programu Excel, zlokalizuj plik rzęsa Formułyrozwiń ją, wybierz opcję Więcej funkcji. Po otwarciu innych opcji wybierz Cube i na koniec wybierz CUBE SET.

Tam pojawiło się okno Argumenty funkcji, Musisz wypełnić każde pole elementami składającymi się na składnię. Wszystko po to, aby mieć większą kontrolę nad ostrzem.

Argumenty składniowe i przykład

Poniżej pokazujemy przykład użycia funkcji, zwróć uwagę, że to pokazuje właściwa składnia aby użyć wzoru w swoim menedżerze danych.

CUBE SET (połączenie; wspólna ekspresja; [título]; [criterio ordenación]. [ordenar por]. Przykład: ZESTAW CUBE („Stopnie”, [clase]. [Todas las clases]. „Studenci”, „Wszystkie zajęcia”. Niektóre funkcje:

Innym przykładem sprawy byłoby: CUBE SET («Sprzedaż», »[Producto].[Todos los productos].Dzieci »,» Produkty », 1,»[Medidas].[Total de ventas]»). Zwróć uwagę, że wszystkie elementy formuły słuchaj wezwania z bazy danych; więc musisz poprawnie zarządzać wartościami, które chcesz importować z bazy danych.

  • Połączenie: element obowiązkowy. Jest to ciąg znaków od nazwa unii do kostki.
  • Wyrażenie wspólne: kwalifikowane jako element wymagany, w kolejności tekstowej wyrażenia zestawu. Ich wyniki łączą się w kolejności, aby leczyć komórkę.
  • Tytuł: Uważany za element opcjonalny, to uporządkowana sekwencja znaków, które są zawsze wyświetlane w komórce. Zamiast pojawienia się tytułu, gdyby któryś z kostek miał zostać zdefiniowany.
  • Porządek sortowania: kolejna opcjonalna pozycja. Składa się z rodzaju zamówienia, które może istnieć w komórce programu Excel.

formuły są ważne w arkuszu excel wewnątrz można zobaczyć, jak korzystać z funkcji cubeset (cubeset)

  • Sortuj według: zdefiniowane jako element opcjonalny. Składa się z sekwencji znaków tekstu wartości według elementów.
  • Funkcja ZESTAW CUBE kiedy pokazuje wiadomość „# OBTAINING_DATA …” wskazuje, że jest oceniany, przed zapisaniem danych.
  • Teraz, jeśli CUBE SET zwraca wartość błędu # N / A, oznacza to, że ustawione wyrażenie jest nieprawidłowe. Ma również co najmniej jeden element o wymiarze innym niż pozostałe.
  • Jeśli wyrażenie łączone ma więcej niż 255 liter, przy maksymalnej liczbie, CUBE SET da błąd.
  • Aby użyć więcej niż 255 liter. Musisz transkrybować zestaw liter, w komórce limit to 32767.

Wreszcie, jeśli chcesz utworzyć własną bazę danych w programie Excel do obsługi funkcji ZESTAW CUBESET, musisz zrozumieć funkcję podstawową, która służy do zarządzania tworzeniem wspomnianej bazy danych.