Skip to content

Jak działa funkcja Desref w programie Excel – kompletny przewodnik

25 de luty de 2021

W ciągu Przewyższać istnieje wiele narzędzi i skrótów, które mogą nam pomóc w wielu chwilach naszego życia. Zarówno pod względem naukowym, jak i zawodowym jest to jeden z przybory najczęściej używane na świecie. Dziś wyjaśnimy Ci, jak działa funkcja PRZESUNIĘCIE, która spowodowała kilka niedogodności u kilku użytkowników. Zrozumienie tego nie jest takie trudne i tutaj wyjaśnimy, jak to zrobić.

Pierwsza sprawa Co to jest funkcja OFFSET? Jest to specyficzne narzędzie w programie Excel, które umożliwia zwrócenie odniesienia do określonego zakresu, który w tej chwili może stać się Liczba rzędów i kolumn znajdujących się wewnątrz komórki lub w zakresie komórek. Podobnie możesz określić liczbę kolumn, które zostaną zwrócone.

Terminy w ramach funkcji desref, które powinieneś znać

  • Odniesienie: Jest to wartość obowiązkowa, na której odniesienie będzie oparte na samym przemieszczeniu. To odwołanie jest oparte na komórce lub zakresie, który sąsiaduje z komórkami. Podczas rejestrowania makr można również używać i tworzyć odniesienia względne w programie Excel.
  • Wydziwianie: Odpowiada liczbie wierszy znalezionych na tej stronie w Przewyższać. W górę lub w dół jest to wartość obowiązkowa, której nie może i nie powinno zabraknąć. Jeśli liczba 5 zostanie znaleziona w argumencie wiersza.
  • Komórka, do której będzie się odnosić, będzie znajdować się pięć rzędów w dół, w zależności od umieszczonych specyfikacji. Omówione tutaj stopnie mogą być pozytywne lub negatywne.
  • Kolumny: zawiera całą liczbę znalezionych tam kolumn. Podobnie jak w przypadku wierszy, będzie odnosić się do całkowitej liczby zarówno górnej, jak i dolnej oraz z wartościami dodatnimi lub ujemnymi. Oprócz tego można dodać więcej wierszy i kolumn za pomocą makra.
  • Wysoki lub wysoki: Chociaż jest to wartość opcjonalna, nie można jej zapomnieć. Ponieważ mówi o liczbie wierszy, które wartość musi mieć jako odniesienie do zwrotu. Jednak liczba ta musi być bez wyjątku dodatnia.

Uwagi, które należy wziąć pod uwagę

  • Ważne jest, aby rzędy i kolumny być umieszczane w taki sposób, aby nigdy nie wystawały z wartości wprowadzonych w arkuszu, ponieważ w przeciwnym razie wartość DESREF zwróci to samo co # REF!
  • Ważne jest, aby nie pomijać żadnego argumentu w wartości PRZESUNIĘCIE. Jeśli jakiekolwiek zostaną pominięte, wartości domyślne będą nieprawidłowe.
  • Dużo mylić wartość DESREF z jakimś innym atrybutem przesunięć komórek, ale rzeczywistość jest taka, że ​​nie modyfikuje to żadnego wyboru, a jedynie zwraca to samo z odwołaniem. Możliwe jest użycie tej funkcji OFFSET z dowolnym celem, który jest potrzebny, w celu uzyskania odniesienia.

Jakie są praktyczne zastosowania tej funkcji

  • Stanowi doskonałe wsparcie podczas tworzenia zakresu dynamicznego. Excel to plik narzędzie bardzo przydatne, co pozwala nazwać określony zakres komórek. Wszystko w celach informacyjnych. Jeśli w tym przypadku, to jest potrzebne zwiększenie lub zmniejszenie rozmiar tych zakresów, wystarczy tylko po kolei edytować nazwę i związany z nią zakres.
  • W ramach stron W programie Excel każda z umieszczonych tam wartości może być edytowana i wyświetlana automatycznie. Te listy upuścićSą one częścią walidacji danych w programie Excel i są oparte na zakresach danych, które są już wcześniej ustalone.

dane programu Excel

Excel to narzędzie, które wymaga poświęcenia podczas korzystania z nich, dlatego funkcja DESREF, Jest to bardzo przydatne, jeśli jest używane w połączeniu z innymi specyfikacjami.

dołącz do naszego kanału telegram