Skip to content

Jak aktywować formuły tablicowe w tabelach Excela — schemat kluczy

6 de marzec de 2022

Wiele funkcji programu Excel sprawiło, że jest to program wybierany przez małe i duże firmy do obliczeń, wprowadzania danych i analizy statystycznej. Jego zastosowania wykroczyły poza obszar instytucji edukacyjnych i zdrowotnych. Używają programu Excel do śledzenia obecności personelu, planowania projektów i harmonogramów działań.

Jakie są zalety tworzenia formuł tablicowych w moich tabelach programu Excel?

Formuła tablicowa to taka, która działa z tablicami danych. Nie są one poświęcone jednej wartości, ale ich serii. W przypadkach, w których nie możesz usunąć lub zmodyfikować komórki, możesz dodać spójność i bezpieczeństwo do arkuszy kalkulacyjnych, chroniąc formuły. Kolejną zaletą jest to, że możesz zmniejszyć rozmiar plików do różnica kopiowania kilku oddzielnych formuł.

Oszczędź czas na innych formułach

Jego użycie pozwoli Ci zaoszczędzić czas, ponieważ jedną macierz można zastąpić kilkoma różnymi formułami. Formuły tablicowe Excel oceniają wszystkie poszczególne wartości i wykonać wiele obliczeń w jednym lub kilka elementów w zależności od warunków odzwierciedlonych we wzorze. Mogą być jednak trudniejsze do zrozumienia dla użytkowników, a ze względu na ich złożoność obliczenia mogą być wolniejsze.

Pozwala na tworzenie złożonych formuł bez półproduktów

Formuły tablicowe umożliwiają wykonywanie czynności, których nie zapewniają proste formuły. Z nimi możesz zrobić wielokrotne obliczenia na podstawie kilku wartości jednocześnie. Wielką zaletą jest to, że możesz tworzyć złożone formuły bez konieczności używania jakichkolwiek półproduktów. Możesz utworzyć dynamiczny wykres za pomocą formuł tablicowych i korzystać z zawartych w nich informacji jednocześnie z innymi wartościami.

Jakie są typy formuł tablicowych w programie Excel?

Istnieją dwa rodzaje tabel macierzowych. Jeden to taki, który pracuje z serią danych i podczas wykonywania na nich operacji zwracana jest pojedyncza wartość. Zwykle zwracają sumę, średnią lub liczbę elementów w serii danych. wschód wynik jest wrzucany do jednej komórki. Drugi typ zwraca wyniki w co najmniej dwóch komórkach lub jako tablicę danych.

wprowadzanie formuł w Excelu

Używając formuły tablicowej możesz zaoszczędzić czas dzięki wykonać wszystkie obliczenia pomocnicze jednocześnie. Formuła umożliwia programowi Excel przechowywanie wyników pośrednich w pamięci, a nie w kolumnie pomocniczej. Pobierając Excel z jego oficjalnej strony internetowej, masz gwarancję optymalnej obsługi i najodpowiedniejszej porady, dzięki czemu będziesz mógł skorzystać ze wszystkich tych funkcji.

TRANSPONOWAĆ

Funkcja transpozycji pozwala zmieniać lub obracać komórki bez tworzenia duplikatów. Aby to zrobić, użyj formuły „= TRANSPONUJ (A1: B4)”, wykonując następujące kroki. Najpierw zaznacz kilka pustych komórek, a następnie wpisz „=TRANSPOSE(”. Wpisz zakres komórek, które chcesz transponować, a następnie naciśnij „ctrl+shift+enter”.

TENDENCJA

Funkcja trendu zwraca wartości liniowe. To pasuje do linia prosta metodą najmniejszych kwadratów. Ta funkcja zwraca wartości w tym wierszu dla określonej tablicy „nowy_x”. Aby go użyć, wpisz „=TREND(”. Wybierz wszystkie znane wartości „y” i naciśnij F4. Oddziel argumenty przecinkiem. Wybierz znane wartości „x” i naciśnij F4. Wybierz pierwszą wartość „x” i naciśnij „enter”

CZĘSTOTLIWOŚĆ

Dzięki tej funkcji możesz obliczyć, jak często wartości są prezentowane w zakresie, a następnie zwrócić pionową tablicę liczb. Funkcja częstotliwości jest wprowadzana jako formuła tablicowa po wybraniu zakresu sąsiednich komórek, w których mają pojawić się wyniki.

Jaką procedurę należy wykonać, aby wprowadzić formułę tablicową w tabelach programu Excel?

W przeciwieństwie do tradycyjnych formuł, które są wstawiane tylko za pomocą klawisza „enter”, aby wprowadzić formułę tablicową, musisz to zrobić za pomocą klawiszy „ctrl + shift + enter”. Dzięki tej kombinacji są automatycznie zamykane w nawiasy klamrowe. Także możesz je edytować za pomocą tych samych klawiszywprowadź zmiany i ponownie naciśnij tę samą kombinację.

Z Excela na telefonie komórkowym

Większość telefonów komórkowych ma wystarczającą technologię, aby obsługiwać większość funkcji programu Excel. Możesz jednak mieć ograniczenia pamięci i moc Twojego zespołu. Musisz tylko upewnić się, że masz aplikację zgodną z Excelem, aby móc uzyskać dostęp do jej działania.

pomyślne wprowadzanie formuł tablicowych

Korzystanie z programu Excel na komputerze

Komputer jest zdecydowanie idealnym urządzeniem do wykorzystania pełnego potencjału programu Excel. W nim będziesz miał optymalne zarządzanie arkuszem kalkulacyjnym, w którym możesz wykonywać wiele operacji jak wstawiać formuły do ​​równań i innych złożonych działań. Ponadto wersja online umożliwia dostęp do wszystkich jej funkcji bez konieczności pobierania i nie zajmuje miejsca niezbędnego do uzyskania najlepszej wydajności komputera.

Jak obliczyć części formuły tablicowej w moich tabelach programu Excel?

Pierwszą rzeczą jest wiedzieć, że aby wstawić tablicę macierzową, należy użyć prawidłowej kombinacji klawiszy. Ale najpierw musisz wybrać zakres komórek, w którym tablica pozostawi wartości. A następnie wprowadź samą formułę. Oczywiście nie może zabraknąć kluczy, które będą zawierać formułę w celu jej sprawdzenia.

dołącz do naszego kanału telegram