Skip to content

Do czego służy funkcja INV.F i funkcja INV.F.CD używana w programie Excel?

10 de marzec de 2021

Jeśli jesteś na tej stronie, to dlatego, że chcesz wiedzieć, czym one są i jak korzystać z funkcji (INV.F) i (INV.F.CD) arkusza kalkulacyjnego programu Microsoft Office Excel, tutaj wyjaśnimy w prosty sposób i na przykładach, jakie są te funkcje, jak je zastosować i jak je najlepiej wykorzystać.

Ważne jest, abyś najpierw to wiedział Narzędzia programu Excel ułatwiają obliczenia matematyczne proste i złożone, tworzenie wykresów i tabel do prezentacji danych oraz przegląd statystyk wśród innych narzędzi. Usprawnienie wielu procesów finansowych w łatwy i przyjazny sposób, jak wszystkie programy firmy Microsoft.

Z programów biurowych Microsoft, Excel jest najczęściej używany przez dużą liczbę ludzi na świecie uznając, że jest to bardzo przydatne narzędzie dla finansów, dlatego funkcje (INV.F) i (INV.F.CD) okazały się tak przydatne dla dużych firm oraz małych i średnich branż. Podobnie do organizacji i zarządzania finansami krajowymi.

Co to jest, jak jest używane i jak zastosować funkcję (INV.F)?

Jest to kolejna opcja narzędzi arkusza kalkulacyjnego Excel, jej funkcją jest zwrócenie wartości liczbowej odwrotnej do tej z rozkładu prawdopodobieństwa F. W poniższym przykładzie lepiej zrozumiesz jedno z wielu zastosowań, jakie możemy nadać tej funkcji.

Powiedzmy, że masz listę ze swoimi dochodami i dochodami partnera, umieść formułę funkcji w dowolnej komórce arkusza Excel, a następnie naciśnij „Enter”, a tam, gdzie umieściłeś wzór, pojawi się wartość liczbowa. A) Tak będziesz w stanie określić, czy oboje mają podobny poziom dochodów.

Teraz, biorąc to pod uwagę, możemy iść na praktykę, nie zapominajmy o tym bardzo ważne jest, abyś umieścił formułę dokładnie tak, jak ci pokazujemy poniżej, ponieważ pominięcie najmniejszej spacji lub symbolu spowoduje, że program Excel wskaże komunikaty o błędach, takie jak te: „#NUM. #WARTOŚĆ!”

W dowolnej komórce arkusza Excel umieść tę składnię (= INV.F (0,42; 2; 3), Możesz go zmodyfikować zgodnie ze swoimi potrzebami, co zobaczysz po naciśnięciu „Enter”, funkcja przyniesie wartości liczbowe zgodnie z danymi, które wpisałeś do formuły, którą Ci pokazujemy.

Gotowe, wiesz, co to jest i jak zastosować funkcję (INV.F), tak łatwo jak sporządzenie budżetu w programie Excel. Teraz wyjaśnimy funkcję (INV.F.CD), która jest znacznie prostsza niż poprzednia.

Co to jest, jak jest używane i jak zastosować funkcję (INV.F.CD)?

Ta funkcja polega na zwróceniu krytycznych wartości liczbowych rozkładu prawdopodobieństwa FJego zastosowania są zróżnicowane, takie jak między innymi podawanie wyników obliczeń statystycznych, danych prawdopodobieństwa i wartości krytycznych.

Postępuj zgodnie z tym przykładem: w dowolnej komórce umieścisz następującą składnię (= INV.F.CD (0,01; 6; 4)) następnie naciśnij „Enter” i będziesz mógł zobaczyć wynik na swoim arkuszu. Te łatwe w użyciu funkcje można uzupełnić 3 bardzo przydatnymi formułami, które wyjaśnimy poniżej.

4 formuły, które powinieneś znać z Excela

MAXA I MIN

Służy do analizy danych liczbowych. Umieść w dowolnej komórce arkusza Excela następującą formułę, (= MAXA (C4: C23: D4: D23)) naciskając „Enter”, będziesz mógł sprawdzić, jaka jest najwyższa liczba danych. Część licznika tej formuły to (MIN), która pokazuje najniższą liczbę, umieść w dowolnej komórce w arkuszu Excel (= MIN (C4: C23: D4: D23)) naciskając „Enter” łatwo zobaczysz najniższą wartość .

osoba pracująca z programem Excel na laptopie i telefonie komórkowym

TAK BŁĄD

Podczas operacji dzielenia pojawia się komunikat: „# DIV / 0!” ta formuła pomoże ci rozwiązać problem. To, co robi, to zwraca wartość, którą miałeś wcześniej, aby ją przećwiczyć, umieszcza (= JEŚLI BŁĄD) w komórce, w której pojawia się komunikat o błędzie, a następnie „Enter” i to wszystko.

TRANSPONOWAĆ

Zamień wiersze na kolumny, jest to bardzo przydatne, gdy tworzysz listy dowolnego typu, umieść (= TRANSPOSE (zakres miejsc komórek)), a następnie naciśnij „Enter”, aby zakończyć czynność.

Poznanie tych formuł przyspieszy Twoją pracę, kontynuuj na naszej stronie, aby dowiedzieć się, co nowego i wszystko związane z programem Excel, abyś mógł lepiej obsługiwać to wspaniałe narzędzie obliczeniowe.