Skip to content

Do czego służą funkcje DEVIA2 i DEVPROM w programie Excel?

31 de styczeń de 2021

Funkcje programu Excel są tak różnorodne, jak produktywne ze względu na ich poziom precyzji i łatwość implementacji. Dlatego jeśli przeprowadzasz analizę danych statystycznych, zalecamy nauczenie się prawidłowego korzystania z pakietu Office i przeczytanie tego artykułu, z którego dowiesz się Do czego służą funkcje DEVIA2 i DEVPROM w programie Excel.

Z drugiej strony bardzo wygodnie jest znać inne funkcje i działania, takie jak obliczanie odwrotnego sinusa za pomocą ASENO i ASENOH w programie Excel. Wszystko to pomaga lepiej przygotować się do pracy.

Co to jest funkcja DEVIA2?

Funkcja DEVIA2 to formuła statystyczna programu Excel, która umożliwia analizować zakres danych w celu zwrócenia sumy kwadratów odchyleń od średniej próbki.

Zwykle funkcja DEVIA2 jest również znana jako „oblicz SS” i uwzględnia liczbowe reprezentacje w argumentach. Jeśli użytkownik wstawi tekst, wartości logiczne lub pozostawi komórkę pustą dla argumentu, funkcja zostanie zignorowana, a w wyniku zostanie zgłoszony błąd. Jednak OFFSET2 bierze pod uwagę wartość 0.

Co to jest funkcja DEVPROM?

Funkcja DEVPROM to właściwość statystyczna programu Excel, która umożliwia uzyskanie pliku średnie bezwzględne odchylenia od średniej ze zbioru danych; stąd mierzy się rozproszenie szeregu wartości. Ta funkcja przyjmuje minimum jeden argument i maksymalnie 255 argumentów w celu wygenerowania wyniku.

Zwykle do obliczenia wyniku funkcja DEVPROM używa dwóch argumentów. Muszą odnosić się do zakresu komórek z wartościami typu liczbowego. Pierwszy argument jest wymagany, a drugi opcjonalny.

Do czego służą funkcje DEVIA2 i DEVPROM w programie Excel?

Funkcje DEVIA2 i DEVPROM są bardzo przydatne w badaniach statystycznych, w których analiza danych w celu wydania ważnych wniosków. Z tego powodu konieczne jest zainstalowanie pakietu Microsoft Office w systemie Windows, wiedzieć, jak te dwie funkcje są używane w programie Excel i jakie jest ich narzędzie.

Składnia funkcji DEVIA2

Funkcja DEVIA2 ma składnię, która obsługuje rozszerzenie wstawianie dwóch argumentów i jest wyrażony jako = DEVIA2 (liczba1, [número2]). Pierwszy argument jest wymagany i odnosi się do liczby, zakresu wartości liczbowych, tablic lub nazw odwołujących się do liczb.

Ze swojej strony drugi argument jest opcjonalny i dopuszcza od 1 do maksymalnie 255 dodatkowych argumentów. Należy zauważyć, że funkcja DEVIA2 przedstawia błąd #NUM! jeśli nie znajdzie wartości liczbowych w swoich argumentach, aby wykonać obliczenia.

Składnia funkcji DEVPROM

Jeśli wiesz już, jak używać funkcji KOD w programie Excel, funkcja DEVPROM będzie dla Ciebie łatwa, ponieważ używa podobnej składni z dwoma argumentami, aby móc wygenerować wartość liczbową.

laptop

Pierwszy argument musi zawierać wartość liczbową lub zakres zawierający tablicę wartości liczbowych. Drugi argument jest opcjonalny i musi również zawierać wartości liczbowe. Dlatego funkcja jest wyrażana w ten sposób: = DEVPROM (liczba1; [numero2])

Do czego służy funkcja DEVIA2

Funkcja DEVIA2 jest używana w statystykach do reprezentowania pliku zmienność zbioru danych biorąc pod uwagę określoną próbkę. Dzięki tej wartości wiele firm zajmujących się ciągłą produkcją może pracować z wyższą precyzją i zmniejszyć poziom błędów.

Dlatego funkcja DEVIA2 ułatwia uzyskanie obliczeń, które pozwalają nam dowiedzieć się, jak skomplikowany może być margines błędów, a tym samym być w stanie przeprowadzić udany plan.

Do czego służy funkcja DEVPROM?

Funkcja DEVPROM jest używana w obszarze statystyk w celu wykonania analizy pliku miary dyspersji. W tym celu brane są pod uwagę dane z określonej próbki.

Dlatego uzyskuje się wynik, który pozwala wiedzieć, jak rozproszone są dane w odniesieniu do zbioru. Jeśli funkcja DEVPROM zwraca wartość równą 0, wówczas zinterpretowane jest istnienie równości danych. Jednak wysoki wynik wskazuje na dużą zmienność danych.