Skip to content

Co to jest analiza kosztów i korzyści i jak jest obliczana w programie Excel? – Poznaj go tutaj

8 de kwiecień de 2021

Aby wybrać rzeczy codzienne w życiu, takie jak obiad, przeprowadzamy analizę kosztów i korzyści, chociaż nie jest to precyzyjna kalkulacja numeryczna, robimy to w celu podejmij najlepszą decyzję między innymi pod względem jakości jedzenia, ceny, obsługi.

W tym artykule dowiemy się trochę więcej o wspomnianej analizie kosztów, a na plus nauczymy Cię obliczać w Excelu, a ta treść uzupełnia tę, którą ostatnio zrobiliśmy, dotyczącą śledzenia płatności kartą kredytową.

Co to jest analiza kosztów i korzyści?

Ten proces obejmuje porównanie przewidywanych wydatków z korzyściami z jednego lub więcej działań, abyś mógł wybierz najbardziej opłacalną opcję. Ten proces jest rozumowaniem opartym na osiągnięciu jak najlepszych wyników przy jak najmniejszym wysiłku, zarówno pod względem technicznym, z ludzką motywacją. Rodzaj obliczenia lub podobny przykład, który możemy przytoczyć, to przypadek znanych przyimków, które można również wykonać w programie Excel.

Jeśli chcemy określić wykonalność projektuanaliza kosztów i korzyści jest bardzo ważna, abyś mógł podjąć najlepszą decyzję dla każdej firmy, organizacji lub instytucji, ponieważ pomoże ci to ocenić, czy projekt jest tego wart, więc ta analiza nie jest wykonywana tylko na początku projektu ale także w trakcie trwania projektu.

Jak projekty są podzielone na bloki, na końcu każdego z nich Przeprowadzana jest analiza, aby zweryfikować, czy cele zostały osiągnięte i sprawdzić, czy rzeczywiście wybrano najlepszą opcję pod tym względem, czy też należy wprowadzić jakiekolwiek korekty. Możesz być również zainteresowany nauczeniem się podobnego tematu, jakim jest obliczanie marży zysku brutto i netto w procesach produkcyjnych.

Jak obliczyć analizę kosztów i korzyści w programie Excel?

Do tej analizy musimy pamiętaj o następujących kwestiach: identyfikacja poborów i płatności, które są obsługiwane na rynku, korekty transferu, w przypadku gdy brana jest pod uwagę charakter fiskalny, oraz transfery publiczne – koszty i korzyści zewnętrzne, chociaż ustalenie wartości pieniężnej projektu może być trudne, ceny w tle są one znane jako siła robocza o ustalonym wynagrodzeniu.

człowiek robi kalkulacje kosztów i korzyści

Również tzw. „Stopa dyskontowa”, w tym kroku jest moment, w którym sprawdzimy czy projekt jest opłacalny Lub nie, ponieważ nie wszystkie produkty dają korzyści ekonomiczne w tym samym tempie, ostateczną wycenę nazywa się porównaniem inwestycji, ujednolicając przepływy pieniężne z nich wszystkich przed podjęciem decyzji.

Obliczanie kosztów i korzyści w programie Excel jest bardzo łatwe

Aby obliczyć to w programie Excel Otwieramy nasz arkusz kalkulacyjny i tworzymy tabelę, w której umieścimy kwotę inwestycji i stopę dyskontową, następnie tworzymy tabelę z przepływami pieniężnymi, w których powinien znajdować się okres, inwestycja, przychody i wydatki. Musimy wypełnić te tabele danymi liczbowymi z okresów, aby ocenić dochody i wydatki.

Więc musimy sporządzić tabelę wyników W dolnej części, aby je obliczyć, pierwszą wartością do obliczenia jest suma dochodu z zastosowaniem NPV, robimy to klikając na wspomniane okienko, przechodzimy do formuł szukamy NPV, gdy już ją mamy wybierając ją wybieramy Pojawi się kolejne okienko, w którym znajdują się trzy komórki w pierwszej musimy umieścić wartość „stopy dyskontowej”,

W drugim umieszczamy plik suma dochodów, a przy tym mamy już NPV lub NPV dochodu, wtedy wykonujemy tę samą procedurę dla sumy dochodu, gdy jesteśmy gotowi, przechodzimy do kosztów inwestycji, które uzyskujemy przez dodanie wydatków i inwestycji. Następnie jesteśmy gotowi do obliczenia naszych korzyści kosztowych, a Ty nauczyłeś się jednej z wielu sztuczek w programie Excel.

Jeśli te treści były dla Ciebie przydatne, pomóż nam, udostępniając je tym, którzy Twoim zdaniem mogą ich potrzebować, aby je ulepszyć praca lub finanse osobiste. Na naszym blogu mamy setki tematów związanych z programem Excel, które mogą być dla Ciebie bardzo przydatne; jak specjalne formuły, a nawet jak prowadzić salon kosmetyczny.

dołącz do naszego kanału telegram