Skip to content

Jak wstawiać, edytować i usuwać rekordy z bazy danych w PhpMyAdmin (przykład)

1 de marzec de 2021

PHPMyAdmin służy jako narzędzie umożliwiające korzystanie z paneli sterowania „CPanel” które są uzyskiwane w hostingu i pozwalają nam zarządzać, import i eksport bazy danych MySQL gdzie możemy tworzyć, modyfikować lub usuwać dane i nimi zarządzać spis treści w tym samym.

Narzędzie PHPMyAdmin był twórcą języka programowania PHP Otwarte źródło i obowiązuje od 1998 roku, obecnie jest narzędziem numer 1 w przypadku zarządzanie bazą danych i tabelami osiągając optymalne wyniki nawet mając podstawową wiedzę programistyczną będziesz w stanie wykonywać codzienne zadania w bazach danych. Pierwszą rzeczą jest przystąpienie do Programu PHPMyAdmin aby uruchomić bazę danych.

Jak wstawiać rekordy z bazy danych w PHPMyAdmin?

 1. Aby wstawić rekordy do bazy danych musimy wejść w zakładkę „Wstawić” który znajduje się w górnej części panelu.
 2. Mamy dwa sposoby wstawiania rekordów.
 3. Pierwszym sposobem będzie umieszczenie pojedynczej linii, wypełnienie danych i kliknięcie przycisku Kontynuuj.
 4. Drugi formularz zostanie nadany poprzez wskazanie liczby wierszy i wypełnienie wszystkich pól od razu, aby wskazać ilość rekordów musimy umieścić się w dolnej części bazy i tam wybrać ilość rekordów w opcji „Kontynuuj wstawianie z… wierszami”.
 5. W tym oknie znajdziemy ilość wskazanych przez nas formularzy oraz dane, które chcemy wstawić.
 6. Na koniec musimy wskazać akcję, która nastąpi po naciśnięciu przycisku „Kontyntynuj”.
 7. Aby to osiągnąć, mamy rozwijane menu „I później” gdzie wskażemy opcję „Powrót”. W ten sposób powróć do listy rekordów lub skorzystaj z opcji „Wstaw nowy rekord” i tym samym pozostań na bieżącej stronie, aby kontynuować wstawianie wartości.

Jak edytować rekordy bazy danych w PHPMyAdmin?

 1. Aby rozpocząć, musimy wejść na zakładkę, w której wyświetlane są rekordy „Zbadać”.
 2. Po wejściu pojawi się tabela rekordów, które zostały wstawione, gdzie zostaną przedstawione wierszami i tam należy kliknąć przycisk „Edytuj”, który pojawia się po lewej stronie tych wierszy.
 3. Naciskając przycisk edycji w rzędzie wejdziemy w modyfikację treści, a następnie zapiszemy zmiany.
 4. Jeśli chcemy skopiować wiersz, możemy uzyskać dostęp do przycisku „Kopiuj” i przejdź do formularza, w którym chcemy zdeponować ten wiersz.
 5. Wreszcie będziemy pamiętać, że musimy kliknąć „Kontyntynuj” w celu zapisania wartości, które zostały zmodyfikowane.

Jak usunąć rekordy z bazy danych w PHPMyAdmin?

 1. Aby usunąć rekord z bazy danych, musimy uzyskać dostęp do zakładki „Zbadać” a następnie wejdziemy do tabeli rekordów.
 2. W tej tabeli uzyskamy wiersze, w których zarejestrowane są modyfikacje każdej wartości, zwizualizujemy 3 przyciski po lewej stronie każdego wiersza: „Edytować”, „Kopiuj” Y „Wymazać”, gdzie możemy wspólnie z nimi wybrać, jakie działania podejmiemy w tym wierszu.
 3. Aby usunąć rekord, musimy nacisnąć przycisk „Wymazać” a następnie musimy nacisnąć przycisk „Kontyntynuj” aby zapisać zmiany wprowadzone w naszej bazie danych.

usuń rekordy bazy danych

Rozważać:

 • Kiedy usuwamy rekord, musimy o tym pamiętać Przegramy tych informacji definitywnie, to znaczy, że nie będziemy w stanie ich odzyskać i dlatego musimy zachować ostrożność podczas manipulowania zapisami.
 • Wartości indeksu to numeryczny samochód a generując wartość musimy wziąć pod uwagę, że nawet jeśli nowy rekord zostanie usunięty i utworzony, indeks będzie kontynuowany z kolejnym numerem kolejnym.

Dzięki tym krok po kroku nauczyłeś się, jak wstawiać, edytować i usuwać rekordy z bazy danych w formacie PHPMyAdmin szybko i łatwo. Pamiętaj, że mogą dowiedzieć się więcej PHPMyAdmin na jaktosie.pl i że zawsze znajdziesz pełne informacje na tematy związane z programowaniem.