Skip to content

Jak tworzyć foldery współdzielone w systemie Windows Server 2016? – Poznaj proces

23 de styczeń de 2022

Zarządzając siecią wiemy, że głównym i najważniejszym celem jest udostępnianie informacji w postaci pliku, ta funkcja udostępniania innym użytkownikom sieci lub całym sektorom jest niezbędna do przyspieszenia pracy i wydajności, W tym przypadku bardzo przydatnym narzędziem do tego celu jest serwer Windows.

Musimy wziąć to pod uwagę, udostępniając pliki i foldery między kontami użytkowników w sieci lokalnej lub służbowej; musimy ograniczyć uprawnienia dotyczące tego, jak mogą manipulować tymi folderami. Uniemożliwiaj użytkownikom modyfikowanie lub usuwanie Twoich treści a tym samym mieć możliwość precyzyjnej kontroli informacji, tak aby mogły one dotrzeć do każdego z bezpieczeństwem i przejrzystością.

Jakie akcje można wykonać po potwierdzeniu akcji udostępniania folderów?

Serwer Windows oferuje nam metody, które pozwalają zachować konkretną i ogólną kontrolę nad wykorzystaniem tych folderów. Jak tylko zostaną udostępnione, musimy rozgraniczyć i wykorzystać te opcje, jest to niezbędne, aby zawsze mieć jasne informacje i bez strat lub modyfikacji, i jest to, że te foldery są manipulowane przez różne osoby, które są w innym miejscu, co utrudnia proces dbania o informacje.

W tym samouczku zobaczymy, jak zadbać o te informacje, gdy wykonujemy aktywację i wykrywanie sieci z Windows Server. Ponieważ bycie proaktywnym jest lepsze niż wprowadzanie poprawek w przyszłości, zobaczymy też ile typy uprawnień są dostępne do nadawania folderomtak

Ile typów uprawnień można przyznać folderom systemu Windows Server?

Rodzaje uprawnień pozwalają nam brać aktywny udział w zabezpieczeniach, które możemy nadać folderom współdzielonym. Kiedy wykonujemy tę czynność w sprawie pracowniczej, musimy: nadawać określone uprawnienia niektórym użytkownikom i być mniej pobłażliwym w stosunku do innychPonieważ to zadanie administracyjne jest złożone i delikatne, narzędzie to pozwala nam dobrze wykonywać naszą pracę.

Wiedza o tym, do czego służą tego rodzaju zezwolenia, jest ważna, aby nie popełniać błędów i zamieszania przy ich udzielaniu, dwa typy uprawnień to Uprawnienia NTFS i Uprawnienia do folderów współdzielonych. Teraz zobaczymy szczegółowo, jak działają i jak pomagają nam kontrolować sieć udostępnianych plików, zobaczmy.

dać ograniczony dostęp do współdzielonych zasobów

Uprawnienia NTFS

Ta klasa uprawnień jest bardzo przydatna i wszechstronna, możemy je przypisać w sieć lokalna i możemy to zrobić również zdalnie, to konkretne uprawnienie daje nam możliwość przyznania go ogólnie folderom oraz określonym plikom.

Uprawnienia do folderów udostępnionych

Tego typu uprawnienia pozwalają nam kontrolować dostęp, jaki mogą mieć z sieci. To może dać nam precyzyjną kontrolę natury zewnętrznej, do komputera. Chociaż powinieneś również wiedzieć, jak to uprawnienie jest stosowane, aby udostępniać foldery i pliki między kontami użytkowników systemu Windows.

Jaka jest procedura udostępniania folderu Windows Server?

Pozostaje tylko wiedzieć, jak przeprowadzić procedurę, ponieważ tworząc mechanizm, aby mieć współdzieloną sieć, możemy wizualizować, jakie będą uprawnienia. musimy przypisać do każdego pojedynczego pliku i ogólnie do folderów.

Procedurę udostępniania folderu możemy to osiągnąć za pomocą eksploratora plików Windows, korzystając z tego samego PowerShell i administratora serwera, Zobaczmy, jak działa każda z tych metod.

Z eksploratorem plików

Aby udostępnić folder eksploratorowi plików, musimy najpierw utworzyć folder, a po jego utworzeniu podążamy tą ścieżką. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder i Właściwości> w wyskakującym okienku przechodzimy do Udostępnianie> Zaawansowane udostępnianie> zaznaczamy pole Udostępnij ten folder> Uprawnienia.

w tej części pojawią się typy uprawnień Dodaj użytkowników i Usuń, uprawnienia Pełna kontrola do folderu, Zmień informacje w nim zawarte i Czytaj są do nich stosowane, co oznacza tylko możliwość zobaczenia pliku bez możliwości wprowadzania modyfikacji. Konfigurujemy co jest konieczne a następnie Apply > OK.

Korzystanie z programu Windows PowerShell

Aby udostępnić dany folder z programu Windows PowerShell, przystąpimy do jego wykonania. Na pokazanym niebieskim ekranie wprowadzamy następujące polecenie „new-smbshare –name (nazwa folderu) –Path (ścieżka lokalizacji) –FullAccess Everyone”. W ten sposób folder zostanie udostępniony.

Przez Menedżera serwera

Dla tej metody musimy otworzyć administratora serwera i w tym celu przechodzimy do Shared resource> wybieramy zakładkę Tasks> Shared resource> wchodzimy do kreatora postępujemy zgodnie z instrukcjami> wybieramy typ profilu> Dalej> Przeglądaj aby dodać ścieżkę folderu > Dalej > dodajemy nazwę > Dalej > Definiujemy parametry. Teraz zobaczymy podsumowanie konfiguracji i dajemy mu Create, w ten sposób proces będzie gotowy.

właściwie zarządzaj udostępnionymi zasobami

Jak wyświetlić wszystkie foldery współdzielone systemu Windows Server?

W przypadku tej metody musimy wprowadzić kombinację klawiszy „Windows + R”, a następnie kopiujemy następujące polecenie „fsmgmt.msc”. Teraz pojawi się konsola, w której pojawi się sekcja „Udostępnione zasoby”, po wejściu do niej zobaczymy wszystko, co jest udostępniane wraz ze szczegółową specyfikacją każdego z nich

dołącz do naszego kanału telegram