Skip to content

Jak automatycznie numerować faktury lub paragony w programie Excel – bardzo łatwe (przykład)

4 de luty de 2021

Excel nam na to pozwala bardzo łatwo zarządzać naszymi kontami. Chociaż czasami trzeba wiedzieć, jak stworzyć makro z VBA w Excelu, aby ułatwić nam pracę, używając kodów Visual Basic for Applications (VBA); W przypadku takich rzeczy, jak numerowanie faktur lub paragonów, nie musisz być programistą.

Co to jest makro programu Excel?

Makra to kody, które są wstawiane do naszego pliku Excela, aby wykonać zestaw instrukcji. Które mogą przetwarzać i modyfikować wartość i / lub wygląd jednej lub więcej komórek, nawet znajdujących się na różnych arkuszach lub nawet w innych plikach.

W tym celu musimy użyć pliku język programowania o nazwie Microsoft VBA. Który służy do programowania nie tylko w Excelu, ale także w innych programach pakietu Microsoft Office, a także w systemie Windows; rozszerzając w ten sposób możliwości i funkcjonalności wszystkich z nich.

Jakie są najpopularniejsze polecenia dotyczące makr w programie Excel?

Polecenia lub instrukcje VBA dla makr programu Excel jest wiele; Znajdują się tam instrukcje dotyczące między innymi przechodzenia między arkuszami lub komórkami, zmiany ich wartości, koloru liter lub tła, umieszczania obramowań, wyświetlania alertów.

Istnieje instrukcja makro na wszystko co można normalnie zrobić w programie Excel za pomocą klawiatury i myszy. Od wybrania komórki po użycie makra do zapisania książki bez pytania lub usuwania pliku.

Kody makra zawsze będzie pomiędzy nagłówkiem a zakończeniem Odpowiednio „Sub Name DeLaMacro ()” i „End Sub”. Omówimy pokrótce niektóre z najczęściej używanych.

  • Przejście do arkusza Excela: Arkusze („SheetName”). Wybierz
  • Wybierz jedną lub więcej komórek: Zakres („CellRange”). Wybierz
  • Wyczyść zawartość zaznaczenia komórek: Selection.ClearContents
  • Pogrubiony tekst z zaznaczenia: Selection.FontBold = True
  • Podkreśl tekst zaznaczenia: Selection.Font.Underline = True
  • Aby umieścić okno alertu: MsgBox «Twoja wiadomość w podwójnym cudzysłowie»

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o wszystkich instrukcjach, które możesz wykonać w makrze programu Excel, możesz odwiedzić oficjalny przewodnik Microsoft Office gdzie dowiesz się więcej na ten temat.

Jak automatycznie numerować faktury lub pokwitowania w programie Excel?

Zakładając, że mamy już naszą fakturę lub paragon; możemy włączyć makro za pomocą przycisku. Po naciśnięciu instrukcje zostaną wykonane aby przechwycić wartość komórki i zwiększyć ją. Chociaż makro można również uruchomić automatycznie podczas otwierania skoroszytu programu Excel.

excel makro do numerowania faktury lub paragonu

Aby wstawić przycisk w programie Excel, najpierw musimy mieć włączoną zakładkę „Deweloper”; Zwykle jest ukryty, ale aktywujemy go w menu Plik, a następnie „Opcje programu Excel> Dostosuj Wstążkę> Karty główne> Deweloper”.

Aby umieścić przycisk, przechodzimy do wspomnianej wcześniej zakładki Deweloper i przechodzimy do opcja „Wstaw> Formanty formularza> Przycisk”. Kursor zmieni się w krzyżyk, aby narysować myszką obszar przycisku, po czym otworzy się okno „Przypisz makro”.

Nadamy nazwę makra i kliknij „Nowy” aby otworzyć „Microsoft Visual Basic for Applications”; automatycznie zobaczymy moduł, w którym umieścimy kod, aby zwiększyć wartość komórki z numerem faktury.

Jeśli komórka znajduje się na pozycji F3, napiszemy Zakres („F3”). Wartość = Zakres („F3”). Wartość + 1; więc po naciśnięciu przycisku liczba komórek F6 wzrośnie. Możemy również wyczyścić komórki, które mają dane z poprzedniej faktury, takie jak opisy produktów, ceny i jednostki.

Aby usunąć komórki, musisz dodać kilka dodatkowych linii. Na przykład, jeśli chcemy wybielić komórki między C3 a C12, piszemy Zakres („C3: C12”). Wybierz, a następnie Selection.ClearContents.

Kończymy zapisując makro w przycisku w kształcie dyskietki lub w opcji menu „Plik> Zapisz książkę1”. Projekt VBA zostanie zapisany domyślnie w Book1, a makro w Module1; w każdej chwili możemy edytować lub modyfikować makro w Excelu, kiedy potrzebujemy dokonać korekty.

Dzięki temu nasz przycisk będzie działał, aby automatycznie numerować faktury lub pokwitowania w programie Excel. Co ułatwi zarządzanie naszymi kontami, bez obawy, że popełnisz błędy przy wpisywaniu następnej liczby do miejsca.

dołącz do naszego kanału telegram