Skip to content

Do czego służą, do czego służą i jakie są główne usługi sieciowe?

2 de luty de 2021

Jeśli zacząłeś studiować bezpieczeństwo w Internecie, możesz natknąć się na protokoły sieciowe lub usługi, które są niczym innym jak fundamentem komunikacji w systemie.

Połączenia realizowane za pośrednictwem platformy sieciowej składają się z szeregu barier i parametrów, które na to pozwalają ustanowić telekomunikację.

Jest to podobne do różnych codziennych aspektów człowieka, ponieważ niezależnie od tego, czy chodzi o oglądanie telewizji, komunikowanie się przez telefon komórkowy czy dokonywanie zakupów w supermarkecie, należy wykonać szereg czynności, aby osiągnąć ten cel.

Protokoły sieciowe działają w ten sam sposób, ponieważ każda informacja przesyłana przez komputer jest zgodna z regułami ustalonymi przez połączenie.

Co więcej, nie tylko zajmuje się danymi, ponieważ oni również o nie dbają nadać identyfikator, adres i znaczenie komputerowi łączącemu się z Internetem.

Dlatego czytaj dalej ten artykuł, aby zrozumieć, w jaki sposób te parametry są ustawiane i działają w systemie sieciowym.

Jaki jest cel usług sieciowych?

W odniesieniu do powyższego wiadomo, że protokół sieciowy to taki, który ustanawia zestaw reguł dla kontrola komunikacji między komputerami i urządzeniami podłączonymi do Internetu.

Celem lub celem tych ograniczeń jest to, aby każdy komputer miał możliwość cznajdź identyfikator, który umożliwia przeglądanie sieci.

Odpowiada również za kontrolowanie płynności, w jakiej informacje są przesyłane, w formie „informacji zwrotnej”, aby móc zweryfikować wiarygodność danych.

W jaki sposób nawiązuje się komunikację między protokołami w sieci?

Łatwiejszym sposobem zrozumienia działania usług sieciowych jest skorzystanie z następującego przykładu:

Te duże korporacje takie jak Google, ustanów sieć połączeń, która będzie działać w celu komunikacji ze wszystkimi komputerami w ramach swojej architektury.

Administrator to osoba, która będzie odpowiedzialna za stworzenie protokołu, który pozwoli na połączenie między sobą za pomocą środków przewodowych lub bezprzewodowych.

Innymi słowy, protokoły są klasyfikowane i pracować w oparciu o rozmiar, który muszą zajmować (szerokie lub lokalne) i typ zapory i identyfikacja które zostaną przyznane każdemu komputerowi.

4 najczęściej używane obecnie usługi sieciowe

najczęściej używane usługi sieciowe

Ponieważ wiele zawodów objętych protokołami sieci internetowej stało się jasne, należy wymienić tylko te, które są powszechne.

IP – protokół internetowy

Jego nazwisko jest powszechnie rozpoznawane przez wszystkich internautów, gdyż to on odpowiada za założenie zbiór zasad przekazywania informacji za pośrednictwem sieci.

Jest również traktowany jako seria specyfikacji połączenia, ponieważ określa adres IP, z którym będzie współpracował komputer, i ścieżkę, przez którą będą podróżować dane wymieniane przez Internet.

DNS – system nazw domen

Jak sama nazwa wskazuje, to parametr odpowiedzialny jest za tłumaczenie nazwy domen na adresy IP, aby użytkownik mógł uzyskać dostęp do strony.

Jednocześnie DNS spełnia zadanie ułatwiania nawigacji ludzi w Internecie, ponieważ jest to wyraźnie łatwiejsze zapamiętaj nazwę, taką jak Wikipedia, zamiast szeregu liczb, które składają się na adres serwera.

FTP – protokół przesyłania plików

To najprostsza metoda przesyłać pliki między komputerami za pomocą Internetu.

Ten typ usług sieciowych wykorzystuje TCP i IPktóre są niczym innym jak transmisją i kontrolą adresów. W ten sposób zarządzają transferem danych, aby zlokalizować je w ruchu, a tym samym później dotrzeć do celu.

DHCP – protokół dynamicznej konfiguracji hosta

Uważany za najważniejszy ze wszystkich usług, ponieważ to właśnie on ustanawia połączenie klienta i serwera do dynamicznego zarządzania.

dołącz do naszego kanału telegram