Skip to content

Jakie znaczenie ma księga kasowa i bank w księgowości w firmach?

28 de luty de 2021

W rachunkowości istnieją obowiązkowe elementy w systemie księgowym, których nie może zabraknąć, aby zachować kontrolę nad firmą; Należy zauważyć, że równie ważna jest umiejętność prowadzenia budżetu, jak będzie on stanowić podstawę ewidencji księgowej, która będzie prowadzona później w systemie księgowym. Tutaj ci powiemy znaczenie księgi kasowej i banku w księgowości firm. Oraz wszystkie informacje, których potrzebujesz, aby zastosować je w swojej firmie.

Książka gotówkowa i bank

Aby poznać znaczenie elementu, musimy znać jego definicję. No więc, księga gotówkowa i bankowa jest to po prostu księga lub czasami nazywany jest dziennikiem pomocniczym. Ta książka lub dziennik zawiera zapis wpływów i wypływów środków pieniężnych, zarówno w działalności gotówkowej, w tym drobnej, jak i na rachunkach bankowych.

Należy zaznaczyć, że te firmy, które prowadzą pełną księgowość lub mają roczny dochód brutto przekraczający określoną liczbę jednostek podatkowych, Są zobowiązani do korzystania z księgi Kasa i Bank.

Kiedy jest używany, gdy kończy się miesiąc i masz szczegółowe informacje o przepływach środków pieniężnych i ruchach kont, zamknie i utworzy zapis w dzienniku zwany centralizacją dochodów i wypływów środków pieniężnych do dziennika.

Znaczenie księgi kasowej i bankowej

Biorąc pod uwagę powyższe, możemy wskazać jego znaczenie w firmie lub firmie, ponieważ kontroluje wartości, odnosząc się do czeków gotówkowych lub bankowych, które firma dostarcza i otrzymuje, tak aby później odzwierciedlały dostępne saldo. Ze względu na jego kontrolę ułatwia scentralizowanie płatności i pobrań. Innymi słowy, kontrolować i zarządzać pieniędzmi, jeden z istotnych elementów funkcjonowania firmy.

użytkownik rejestruje kapitał spółki

Warto dodać, że tę książkę można zaczerpnąć z 2 różne sposoby. Ręcznie i przy użyciu pojedynczych arkuszy. Kiedy zaczynamy z niego korzystać, musimy dopełnić pewnych formalności, które szczegółowo opiszemy poniżej.

Formalności

  • W danych nagłówka. Musisz nosić tytuł do rekordu lub książki. Należy dołączyć pole, aby wprowadzić okres odpowiadający rejestrowanym informacjom. Kolejną informacją, którą należy uwzględnić, jest numer RUC podatnika będącego dłużnikiem, taki jak jego dane osobowe, imiona, nazwiska i nazwa firmy.
  • Zapis operacji. Musisz upewnić się, że jest zgodny z porządkiem chronologicznym. Pismo musi być czytelne (w tym bez spacji, poprawek lub znaków modyfikacji lub interpolacji). Kwoty podano w walucie krajowej.
  • Na każdej stronie musisz używaj terminów „idź” i „przyjdź” odpowiednio na początku i na końcu. Jeśli w jakimkolwiek przypadku żadna operacja nie została przeprowadzona w określonym roku podatkowym, należy napisać legendę „Brak operacji”. Pamiętaj, że na oryginalnych stronach nie można dołączać arkuszy.
  • Coś, o czym nie należy zapominać podczas korzystania z książki gotówkowej i bankowej, to właśnie to muszą zostać zalegalizowaneprzez notariusza. Jeśli z jakiegoś powodu nie jest to możliwe, musisz mieć prawnika, który akurat przebywa w biurze dłużnika podatkowego.
  • Odnośnie formatu i informacji, ważne jest, aby używać 2 typów formatów: Format 1.1 (gdzie przepływy środków pieniężnych muszą być szczegółowo opisane) oraz 1.2. (Ruchy odpowiadające rachunkowi bieżącemu zostaną wyszczególnione). Jeśli chodzi o te modele lub wzorce, w Internecie można policzyć wiele szablonów w programie Excel, aby ułatwić księgowość biznesową.

Wszystkie te interesujące aspekty związane z księgą kasową i bankami są częścią systemu i zasad rachunkowości. Bardzo przydatne i niezbędne do prawidłowego zarządzania kapitałem firmy. Wiele z sukcesu a osiągnięcie celów zależy od dobrego zarządzania zasobami. Mamy nadzieję, że informacje były dla Ciebie przydatne. Mamy nadzieję, że zostawisz nam swoje komentarze.

dołącz do naszego kanału telegram