Skip to content

Jakie są zalety i wady teorii przywództwa partycypacyjnego? (Przykład)

2 de luty de 2021

Od czasu pierwszych propozycji dotyczących teorii przywództwa partycypacyjnego, które pojawiły się w 1973 r., Interwencja podwładnych w proces podejmowania decyzji była bardzo korzystna. Dlatego zalecamy przeczytanie tego artykułu, w którym się dowiesz Jakie są zalety i wady teorii przywództwa partycypacyjnego?

Partycypacyjne przywództwo i podejmowanie decyzji

Przywództwo partycypacyjne zapewnia szeroki obraz, który faworyzuje podejmowanie decyzji. W tym sensie należy podkreślić, że przywództwo partycypacyjne jest procesem sekwencyjnym, który umożliwia tworzenie zespołów roboczych, w których punkty widzenia są dzielone osobiście lub podczas korzystania z Google Meet i innych narzędzi komunikacyjnych.

Przywództwo partycypacyjne wymaga szeregu celów i sprzyja różnorodności poprzez dialog, integrację i ocenę udziału wszystkich członków zespołu roboczego.

Atrybuty przywództwa partycypacyjnego

Głównym atrybutem przywództwa partycypacyjnego jest uczestnictwo, które ułatwia powstawanie powiązań między członkowie zespołu. Ponadto podkreśla konsensus, który jest generowany w celu skutecznego radzenia sobie z konfliktem poprzez fizyczne lub wirtualne spotkania w ramach rozmów wideo w Hangouts, by podać przykład.

Z drugiej strony przywództwo partycypacyjne sprzyja poczuciu przynależności do organizacji, a także motywacji członków zespołu. Szczególny nacisk kładzie się na role każdego członka, a szczególną wagę przywiązuje się do poczucia odpowiedzialności.

Jakie są zalety i wady teorii przywództwa partycypacyjnego?

Przywództwo partycypacyjne może być niezwykle pomocne w złożonych sytuacjach, w których cele i procesy nie koncentrują się tylko na wynikach. Z tego powodu ważne jest, abyś poznał zalety i wady teorii przywództwa partycypacyjnego przedstawionych poniżej.

Zalety teorii przywództwa partycypacyjnego

Często stosowanie teorii przywództwa partycypacyjnego przynosi pozytywne rezultaty. W kontekście biznesowym przywództwo partycypacyjne promuje akceptację decyzji po ukończeniu proces konsensusu.

Członkowie zespołu mogą składać propozycje

Jedną z głównych zalet przywództwa partycypacyjnego jest to, że umożliwia to członkom zespołu propozycje. Dlatego zwiększa motywację członków i ich poczucie przynależności.

Specyfikacja ról

Plik specyfikacja ról umożliwia członkom skuteczne działanie nawet wtedy, gdy lider nie jest na spotkaniach lub nie może używać Zoom lub innego narzędzia do zdalnej komunikacji z różnych powodów.

Zmniejsz konkurencyjność

W przywództwie partycypacyjnym każdy członek odgrywa kluczową i niezbędną rolę do osiągnięcia celów. Z tego powodu zmniejsza konkurencyjność ze względu na różnorodność ról.

laptop do pracy

Czynnik emocjonalny

Przywództwo partycypacyjne pozytywnie angażuje czynnik emocjonalny, ponieważ działania członków zespołu dodają motywacji i podnosi twoje morale co może być wygodne przy podejmowaniu decyzji.

Wady teorii przywództwa partycypacyjnego

Na decyzję wpływa kilka czynników. Dlatego możliwe jest wystąpienie błędów, gdy partycypacyjne teorie przywództwa.

Czynnik czasu

Czas może stać się wadą przywództwa partycypacyjnego, ponieważ znalezienie rozwiązania problemu może zająć dużo czasu. Czynnik ten staje się przeszkodą zwłaszcza wtedy, gdy członkowie zespołu nie mogą dojść do porozumienia i mają ich niewielu strategie priorytetowe wybierać.

Wyciek informacji

Inną okolicznością, która może być wyraźną wadą, jest utrata poufność informacji. Wyciek kluczowych informacji dla firmy może stać się prawdziwym konfliktem między członkami zespołu, zwłaszcza jeśli informacje są niezbędne do opracowania odpowiedniej strategii.

Z tego powodu zaleca się monitorowanie informacji udostępnianych za pośrednictwem sieci społecznościowych najczęściej używanych przez członków oraz wyjaśnienie warunków poufności organizacji.

dołącz do naszego kanału telegram