Skip to content

Jaki jest wpływ autonomii i przejrzystości na satysfakcję z pracy?

29 de styczeń de 2021

Niezależnie od rodzaju środowiska pracy, które istnieje w firmie, wiele z nich obecnie stara się przywiązywać większą niż kiedykolwiek wagę do dobrego samopoczucia pracowników. Jednym z kluczy do generowania satysfakcji z pracy w firmie jest autonomia i przejrzystość. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na te tematy, zostań z nami i przeczytaj wpis Jaki wpływ ma autonomia i przejrzystość na satysfakcję z pracy?

Czym jest autonomia i przejrzystość w miejscu pracy?

Aby osiągnąć większą produktywność i rozwój firmy, starali się wykorzystać różne taktyki na pracowników, aby ich zachęcić. Motywacja do pracy jest wykorzystywana do osiągania różnych celów firmy, a motywacja ta jest jednym z fundamentalnych filarów organizacji.

Aby zobaczyć wpływ motywacji na wydajność pracy pracowników, używamy różne taktyki bardzo skuteczne: elastyczność pracy, wynagrodzenie emocjonalne, gry i dynamika motywująca itp.

Teraz istnieją inne znane taktyki motywowania pracowników i są to te związane z autonomią i przejrzystością, więc zacznijmy od zdefiniowania każdego z tych terminów.

Z jednej strony mamy autonomia pracy, co oznacza wolność to jest przekazywane pracownikom, aby mogli kontrolować niektóre aspekty swojej pracy. Może to dotyczyć między innymi rodzaju oprogramowania piszącego, które chce wybrać, dotyczącego samodzielnego zarządzania czasem, decyzji o tym, jak działać w realizacji swoich zadań, elastyczności harmonogramów, wykorzystywanych narzędzi.

Z drugiej strony odnosi się do tego przejrzystość zaufanie, które musi istnieć między współpracownikami firmy lub biznes. Ta przejrzystość opiera się na przekazywaniu pracownikom z całkowitą szczerością wszystkiego, co dzieje się z firmą, czy to dobrego, czy złego, w celu podkreślenia wagi komunikacji między personelem.

Jaki wpływ ma autonomia i przejrzystość na satysfakcję z pracy?

Autonomia

Mówiąc szczególnie o autonomii, powoduje to kilka pozytywne efekty w odniesieniu do satysfakcji pracowników, o których możemy wymienić:

  • Motywacja: integracja autonomii z życiem pracowników otwiera im drogę do większej motywacji w wykonywanych czynnościach i zadaniach. To także motywacja, która pozwala pracownikom na zdobycie profesjonalne cele osobisty, aspekt, na który autonomia ma znaczący wpływ, a im więcej celów stawiają sobie pracownicy, jest to oczywiście kwestia satysfakcji z pracy.
  • Zaangażowanie: gdy pracownicy mają pewną autonomię, mają tendencję do znacznego angażowania się w firmę, w której pracują, co zmniejsza stawki rotacja pracowników. Pracownik, który jest zaangażowany w firmę, w której żyje, może czuć się dla niego osobiście ważny dla interesów firmy, a co za tym idzie, gdy firma dobrze sobie radzi, może czerpać z tego satysfakcję.
  • Wydajność: autonomia szczególnie wpływa na postępy, produktywność i wydajność pracowników, ponieważ wiele badań pokazuje, że im większa autonomia ma personel, tym większa będzie produktywność. Ponieważ pracownicy poczują się pewniej, potencjał wzrostu i poczucie bezpieczeństwa pracy, będzie to oparte na twojej satysfakcji.

Przezroczystość

Jeśli chodzi o przejrzystość, jest też kilka bardzo pozytywnych efektów, w których możemy wskazać kilka, w tym te, o których wspomnimy poniżej:

kobieta praca biurowa praca autonomia większa produktywność

  • Poprawa środowiska pracy: istnieje wiele rodzajów środowisk pracy, ale gdy w firmie kładzie się nacisk na przejrzystość, tworzy się środowisko o wiele bardziej zaufane, przyjemne i generujące wśród pracowników większa produktywność, kreatywność i oczywiście satysfakcja z pracy.
  • Większa konkurencyjność: różne badania pokazują, że istnieje pewien związek między przejrzystością a konkurencyjnością, ponieważ jest to wielka przewaga konkurencyjna, która przynosi korzyści obu klienci jak również personel.
  • Więcej innowacji: klucz do wyobraźni tkwi w umyśle, a umysł działa głównie poprzez komunikację, a to szczera komunikacja z dużą przejrzystością pozwoli większa kreatywność a co za tym idzie, więcej innowacji.

Czy byłeś zainteresowany wiedzą o autonomii i przejrzystości? Teraz, gdy znasz już pozytywne efekty, możesz wdrożyć to w swojej firmie, aby osiągnąć sukces.

dołącz do naszego kanału telegram