Skip to content

Jaki jest system wynagrodzeń pracowników i jakie są rodzaje i świadczenia?

3 de luty de 2021

Istnieje kilka strategii, dzięki którym jako pracodawca możesz zapewnić swoim pracownikom satysfakcję i ich trwałość. W tym artykule dowiesz się, czym jest system odszkodowań dla pracowników, jakie może zaoferować i jakie przynoszą satysfakcjonujące korzyści.

Jaki jest system odszkodowań dla pracowników?

System kompensacyjny to struktura, która na to pozwala ocenić korzyści, jakie może otrzymać pracownik bezpośrednio lub pośrednio od organizacji biznesowej. Ogólnie rzecz biorąc, są świadczenia z tytułu bycia pracownikiem i inne, które odpowiadają wynagrodzeniu za inne usługi.

Szczegółowe informacje, które można zebrać za pośrednictwem tego systemu, ułatwiają ochronę kompetentnych zasobów ludzkich organu. Oczywiście brane jest pod uwagę zaangażowanie pracowników w pracęporównuje się osoby wykonujące taką samą pracę z ich dochodami. Ta równość nie pozwala na powstanie niedogodności w momencie wynagrodzenia, zamiast tego generuje motywację pracowników i zachęca do wykonywania pracy.

Rodzaje odszkodowań pracowniczych

W organizacji wynagrodzenie pracowników jest ustalane, aby zachęcić pracowników i zapewnić im środowisko pracy, które motywuje ich do wykonywania powierzonych im zadań. Wśród których znajdujemy rekompensata bezpośrednia i pośrednia które są integralną częścią systemu i jego celów, takich jak te wymienione poniżej.

Bezpośrednia rekompensata

Są to rekompensaty, na które pracownik kładzie większy nacisk, ponieważ mają one charakter ekonomiczny i są bezpośrednio uwzględnione w umowie.

Korzyści pieniężne: Są one zgodne z zajmowanym stanowiskiem i uznaniem oczekiwanego od niego zaangażowania.

 1. Wynagrodzenie podstawowe.
 2. Opłata za urlop.
 3. Korzyści społeczne.
 4. Bonusy.
 5. Płatności za nadgodziny.
 6. Kupony na żywność.
 7. Koszty podróży.

Więzy: Doskonałe zachęty zwiększające produktywność pracownika, te premie są skierowane na określone cele, czy to czasowe, produkcyjne, czy specjalne.

Pośrednia rekompensata

 • Bodźce nieekonomiczne: Te zachęty pozwalają zapewnić dodatkowe bezpieczeństwo, spełniając jednocześnie potrzeby lub wymagania pracownika w firmie.
 1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Ubezpieczenie zdrowotne
 3. Ubezpieczenie na życie.
 4. Inwalidztwo.
 5. Przejście na emeryturę.
 • Trening: Zapewnia szkolenie, które umożliwia pracownikowi podniesienie swoich umiejętności i wiedzy, które mogą wnieść wkład w firmę.
 • Rekreacyjne: W celu zapewnienia pracownikowi ochrony socjalnej i stymulacji proponuje się możliwość rodzinnego wypoczynku, wakacji i podobnych zajęć. Jednak każda agencja ustali rodzaje korzyści rekreacyjnych w zależności od dostępności swoich zasobów i przewidywanych celów.

Korzyści z odszkodowania

Celem rekompensaty jest poprawa wyników pracy nie tylko pracownika, ale także firmy. Oczekuje się, że doświadczenie zawodowe jest satysfakcjonujące dla obu stron brane są pod uwagę potrzeby i cele pracy.

osiągnięcia odszkodowawcze

Korzyści dla firmy

 • Lepsza produktywność.
 • Dobra współpraca w pracy.
 • Chroń zasoby ludzkie.
 • Osiągnięto konkretne cele.
 • Stymuluje zaangażowanie pracowników

Świadczenie dla pracownika

 • Zadowalające środowisko pracy.
 • Rozwój osobisty i zawodowy.
 • Wsparcie ekonomiczne dla pracownika i rodziny.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Powiadomienia o odszkodowaniu

Aby firma mogła określić, jakie wynagrodzenie zaoferować, musisz ustalić potrzeby swoich pracowników mogli mieć lub mieć. Zostanie to określone poprzez odpowiednie konwersje, dialogi czy prośby, które pomogą usprawnić zarządzanie firmą.

 1. Przedstaw zarys przedstawiający korzyści.
 2. Wskaż w uczciwy sposób wskaźniki, których oczekuje się indywidualnie lub ogólnie.
 3. Opracuj schemat uczestnictwa i integracji.
 4. Zapewnij dodatkowe zachęty do osiągania wyników.

W końcu ważne jest, abyś zawsze utrzymywana jest otwarta komunikacja między pracownikiem a pracodawcą tak, aby można było zastosować strategie pracy. Zawsze posiadanie środków do prognozowania siły roboczej i ułatwianie ich ciągłego pozyskiwania przyniesie ogromne korzyści w zakresie kosztów zarządzania zasobami ludzkimi.

dołącz do naszego kanału telegram