Skip to content

Jak zrobić rubrykę w Google Classroom? – Najlepsze narzędzia

17 de grudzień de 2021

W wielu przypadkach, mimo że uczeń poświęca się pracy domowej i oddaje ją w terminie, nie uzyskuje oceny, jakiej oczekiwał on lub jego nauczyciel, na ogół wynika to z faktu, że uczniowie nie wiedzą, jakie są kryteria, według których nauczyciel zamierzasz ich zakwalifikować, ani nie przywiązujesz do tego większej lub mniejszej wagi.

Aby temu zapobiec, Google Classroom ma narzędzie o nazwie Rubrica, w którym nauczyciel może ustalić te kryteria i przekazać je uczniom wraz z zadaniami. Więc nauczmy się jak zrobić rubrykę w Google Classroom, z korzyścią zarówno dla nauczyciela, jak i uczniów.

Co należy zrobić przed utworzeniem oceny cząstkowej w Google Classroom?

Rubryka jest instrumentem oceny, który umożliwia udostępnianie, które są kryteria, według których będą oceniane prace, więc tworząc je musimy wziąć pod uwagę:

 • Dla kogo to jest?
 • Ustalenie i wyznaczenie przedmiotu badań
 • Podziel główny temat na kilka podtematów w sposób sekwencyjny i operacyjny
 • Dokładnie wiedz, jakich kompetencji oczekujemy od ucznia.

Jak utworzyć nową ocenę cząstkową w Google Classroom?

Aby utworzyć rubrykę Na zajęciach w Google Classroom, które pozwolą nam bardziej obiektywnie ocenić naukę naszych uczniów, musimy wykonać następujące kroki:

 • Idziemy do Google idziemy do Classroom
 • Kliknij na możliwość tworzenia zadań a gdy wyświetla się wentylator, klikamy w zadania
 • W zadaniach wpisujemy tytuł i dodajemy instrukcje zadania, w ramach instrukcji zadania możemy dołączyć link, filmy lub teksty niezbędne do rozwoju działalności
 • Kontynuujemy konfigurację pozostałych opcji, które są nam prezentowane po prawej stronie panelu, takich jak: Do kogo jest adresowany, Punktacja, Data i godzina dostawy, Temat, a na końcu widzimy Zakładka Przewodnik oceny
 • Klikamy sekcję Przewodnik po ewaluacji i otrzymujemy trzy opcje: Utwórz przewodnik po ewaluacji, Ponowne użycie przewodnika po ewaluacji i zaimportuj arkusz kalkulacyjny
 • Klikamy na Utwórz przewodnik oceny i wyświetla się menu rubryki, w którym musimy wprowadzić żądane informacje.
 • Pierwszą rzeczą, która jest prezentowana, jest opcja: włączyć lub wyłączyć punktację i ustaw, czy idzie w górę od mniej do więcej, czy w dół od więcej do mniej
 • Następnie przechodzimy do Tytułu kryterium i Opisu kryterium
 • Umieszczamy tytuł poziomu, a naciskając znak plusa możemy dodać ilość potrzebnych poziomów.
 • Po ustawieniu liczby poziomów umieszczamy wynik i opis ustanowiony dla każdego z nich. I tak zakończymy ocenę tego pierwszego kryterium

ocena według rubryk w klasie

 • Do dodawaj kryteria przechodzimy do linii tytułowej i po prawej stronie widzimy trzy punkty, klikamy na nie i przedstawia nam alternatywy: Powiel kryteria, Usuń kryteria; Przenieś kryteria w górę i Przenieś kryteria w dół
 • Wybieramy opcję Duplikuj kryteria. Możemy to również zrobić z zakładki, która pojawia się na dole ekranu, która mówi Dodaj kryteria
 • Gdy wszystkie niezbędne kryteria zostaną spełnione, zapisujemy i to wszystko, utworzymy naszą rubrykę.

Ciekawostką jest fakt, że Google Classroom pozwala nam tworzyć rubryki do 50 kryteriów przewodnika ewaluacyjnego i możliwość rozwinięcia do 10 poziomów wydajność dla każdego.

Jak aktywować wyniki?

Aby aktywować sekcję wynik w Google Classroom, i mając możliwość zaprezentowania uczniom ocen z wykonanych prac, wykonujemy następujące czynności:

włączyć oceny w klasie

 • Otwieramy Classroom, idziemy do wirtualnej klasy i stawiamy się na zadanie
 • Przechodzimy do ikony nakrętki, klikamy, pojawia się ekran, schodzimy do jego końca i tam mamy sekcję ocen
 • W tej sekcji Ratingów przedstawiamy opcje General Ratings Calculation, w których decydujemy, czy rating będzie sumaryczny czy ważony.
 • Zbyt sami decydujemy, czy chcemy pokazać uczniom oceny, czy nie
 • I wreszcie mamy kategorie ocen, w których musimy wprowadzić przypisana aktywność i jej punktacja. W tej części możemy dodać ilość potrzebnych nam miejsc, klikając Dodaj kategorie ocen.
 • Po zakończeniu kliknij Zapisz. A po ponownym zalogowaniu zostaną wyświetlone wprowadzone informacje.

Co zrobić, aby zaimportować arkusz kalkulacyjny?

Aby wejść do arkusza kalkulacyjnego w Classroom, musimy pamiętać, że możemy tylko importować arkusze kalkulacyjne, które stworzyliśmy na Dysku. A procedura byłaby następująca:

 • Idziemy do Google idziemy do Classroom
 • Kliknij opcję tworzenia i kiedy wentylator jest wyświetlany klikamy zadania
 • Następnie dodajemy tytuł, instrukcje i resztę informacji, tak jak wyjaśniam wcześniej
 • Ale kiedy dojdziemy do opcji Rubryka wybierz Importuj arkusz kalkulacyjny
 • Natychmiast otworzy się okno Wstaw plik na Dysku Google, Po prostu szukam potrzebnego pliku, klikam na dodaj i voila, mam już rubrykę wygenerowaną w Classroom.

Co zrobić, aby ponownie wykorzystać podręcznik oceny, który już wykonałeś w Classroom?

Ponowne wykorzystanie przewodnika oceny dostępnego w Classroom jest bardzo proste, po prostu chodźmy do pracy domowej, poradnika oceny i po zaprezentowaniu opcji wybieramy Poradnik oceny ponownego wykorzystania, System przedstawia listę, na której masz różne przewodniki oceny, z których korzystałeś już na poprzednich zajęciach, wybierasz ten, którego potrzebujesz, klikasz wybierz i voila, masz przewodnik, w którym możesz wejść i edytować lub modyfikować wszystko czego chcesz.

ponowne wykorzystanie podręcznika oceny w klasie

Jak oceniana jest rubryka w Google Classroom?

W panelu do kwalifikacji i realizacji zadań wybieramy ucznia, którego będziemy oceniać otworzymy zadanie i zobaczymy kryteria oceny które wcześniej ustaliliśmy, wtedy wybierzemy poziom i zobaczymy, jak dodawane są oceny ucznia.