Skip to content

Co to jest i jakie są rodzaje środowiska pracy w firmach?

28 de luty de 2021

Powszechnie wiadomo, że znaczna część sukcesu, jaki może odnieść firma, zależy w dużej mierze od wydajności pracy jej pracowników. Jednak na wydajność i efektywność pracowników może mieć wpływ klimat pracy lub środowisko pracy w którym się rozwijają. Dlatego konieczne jest, aby wiedzieć, czym jest i jakie są różne rodzaje środowisk pracy w firmach, aby promować najbardziej odpowiednie.

Jakie jest środowisko pracy w firmie?

Możemy zdefiniować środowisko pracy firmy, np środowisko, w którym się rozwijają pracowników na co dzień do wykonywania swoich obowiązków. Odpowiednie środowisko pracy może poprawić produktywność pracowników i skutecznie osiągnąć cele i zadania firmy.

Środowisko pracy jest utworzone przez różne czynniki techniczne, organizacyjne i społeczne, które wpływają na samopoczucie, emocjonalne, fizyczne i społeczne każdego pracownika. Wśród głównych elementów składających się na środowisko pracy lub środowisko pracy można wymienić:

  • Czynniki organizacyjne i strukturalne: są to te, które są związane z charakterystyka firmy, jego strukturę organizacyjną, hierarchie, kierunek, zarządzanie zasobami ludzkimi itp.
  • Czynniki społeczne: są to czynniki wpływające na relacje między pracownikami, takie jak osobiste interakcje, skuteczna komunikacja, konflikty, które mogą wystąpić w miejscu pracy itp.
  • Czynniki osobiste: te elementy są nieodłącznie powiązane osobowośćmotywacje, postawy i potrzeby każdego pracownika.

Wszystkie te czynniki i elementy mogą w pewien sposób wpływać pozytywny lub negatywny w środowisku pracy. W zależności od sposobu, w jaki rozwijają się te czynniki, środowisko pracy ma różne klasyfikacje. Następnie wyjaśniamy cztery typy środowiska pracy, które mogą wystąpić w firmie.

Rodzaje środowiska pracy w firmie

W zależności od tego, w jaki sposób różne czynniki składające się na środowisko pracy są powiązane, można je sklasyfikować cztery rodzaje środowiska dominujące w firmach: autorytarne, paternalistyczne, konsultacyjne i partycypacyjne.

Środowisko autorytarne

Jest to środowisko pracy, w którym decyzje podejmowane są na szczycie hierarchii biznesowej, bez uwzględniania opinii i pomysłów innych pracowników. Jest środowisko bez elastyczności gdzie każdy pracownik musi przestrzegać poleceń swoich przełożonych, z bardzo ograniczonym marginesem swobody w wykonywaniu swoich obowiązków i rozwijaniu swoich umiejętności.

W tego typu środowisku pracy jest ich niewiele lub wcale brak zaufania między najwyższymi menedżerami firmy a resztą pracowników. Komunikacja między różnymi poziomami firmy jest rzadka i jednokierunkowa, wszystkie działania koncentrują się wokół realizacji zamówień.

Środowisko paternalistyczne

W tym środowisku pracy rozróżnienie między poziomami hierarchii jest nadal bardzo wyraźne i istnieje mało komunikacji między wyższymi urzędnikami a pracownikami.

Decyzje podejmowane są na szczycie hierarchii, bez udziału innych pracowników. Chociaż wśród pracowników panuje bardziej serdeczna atmosfera, nie ma ich zaangażowania i utożsamiania ich z misją i celami firmy.

Środowisko doradcze

To jest środowisko dużo bardziej elastyczny, gdzie decyzje nadal podejmuje kierownictwo wyższego szczebla, ale brane są pod uwagę pomysły i opinie pracowników.

pracowników na spotkaniu

W tego typu środowisku istnieje plik dobry margines wolności aby nadać planom działania większą dynamikę i zapewnić lepszą komunikację między pracownikami. Ponadto wszyscy członkowie firmy mają większe zaufanie i zaangażowanie.

Środowisko partycypacyjne

To idealne środowisko do rozwoju proaktywne i wydajne firmy występuje w poziomych strukturach organizacyjnych, w których nie ma zaznaczonych poziomów hierarchii.

Podejmowane są decyzje w tego typu środowisku w drodze konsensusu, gdzie wszyscy pracownicy mogą wnosić pomysły i opinie. Komunikacja jest płynna i pewna siebie, a możliwości rozwoju osobistego i zawodowego są lepsze.

Poprawa środowiska pracy jest sprawą najwyższej wagi dla każdej firmy. Klimat, w którym panuje motywacja do pracy i dobre relacje, poprawi produktywność, a tym samym sukces firmy.

dołącz do naszego kanału telegram