Skip to content

Jakie są najlepsze zalecenia dotyczące pomyślnej oceny wydajności?

31 de styczeń de 2021

Ocena wyników to bardzo ważny proces w firmie, prawie tak samo ważny jak proces rekrutacji i selekcji. Podczas oceny pracy personelu musisz wiedzieć, jak zadawać pytania i odpowiadać na nie, oprócz interwencji w innych bardzo ważnych aspektach. Jeśli czujesz się trochę zdezorientowany, nie martw się, zostań z nami i dowiedz się Jakie są najlepsze zalecenia dotyczące pomyślnej oceny wyników?

Najlepsze zalecenia dla pomyślnej oceny wydajności

Przedstaw swoje oczekiwania

Jednym z kluczy do naprawdę udanej oceny wyników jest opieka nad przełożonym komunikować się z pracownikiem szczegółowo oczekiwania, jakie się wobec tego pokłada.

Efektem tego jest to, że pracownik pamięta, czego się od niego oczekuje, wie, jak wykonywać pracę wysokiej jakości i unikać nieporozumień co do tego, czym jest. zadania do wykonania.

Teraz, gdy formalnie odbywa się proces oceny wyników, zaleca się również, aby pracownik i przełożony przeanalizowali takie aspekty, jak wspólne oczekiwania i opis danego stanowiska.

Wszystko to pozwala na sprawdzenie, czy istnieją rozbieżności między tym, czego oczekuje przełożony pracownika, a tym, co według niego powinien zrobić lub czego oczekuje przełożony.

W związku z tym dobrze, że poza oceną wyników, która jest na ogół przeprowadzana corocznie, przełożeni zawsze szczegółowo przedstaw swoje oczekiwania pracownikom.

Wyznaczone cele

Kolejnym zaleceniem, o którym należy pamiętać podczas przeprowadzania skutecznej oceny wyników pracy, jest ustalenie celów do poprawy.

Możesz również opracować mapę drogową, która prowadzi firmę do sukcesu, gdzie w trakcie tego procesu to przełożony pomóc pracownikowi wyznaczone cele oraz ze zwięzłą ścieżką, dzięki której można z powodzeniem osiągnąć cele i zadania.

Ważne jest, aby cele były rozsądne, aby ich osiągnięcie nie trwało tak długo, a te są szczególnie ważne dla misji firmy. Pewnie, ważne jest również, aby cele te były bardzo szczegółowe aby zarówno przełożony, jak i pracownicy wiedzieli, kim są i rozumieli ich.

Również, cele powinny być łatwe do osiągnięcia analizować i mierzyć tak, aby zarówno przełożony, jak i pracownik mogli łatwo określić, czy określony cel został osiągnięty lub czego jeszcze brakuje do jego osiągnięcia.

Postępuj zgodnie z harmonią struktury organizacyjnej

Jeśli naprawdę chcesz, aby ocena wyników pracy zakończyła się sukcesem, musisz upewnić się, że jest ona używana, aby praca była zawsze wykonywana zgodnie i w całkowitej harmonii z cele strategiczne że organizacja ma.

Aby tak się stało, po pierwsze, organizacja powinna mieć sprecyzowaną misję i wraz z ważnością planowania strategicznego, które zapewnia, że ​​cała praca, która jest wykonywana, sprzyja realizacji misji firmy.

Wszystko to sprawia, że ​​pracownicy widzą, że ich praca może pozytywnie wpłynąć na sukces całej firmy, tzw będą bardziej zaangażowani w swoją pracę, ostatecznie uzyskanie lepszej oceny wyników pracy, ponadto wpłynie to na satysfakcję pracowników z pracy, sprawiając, że poczują się szczęśliwsi.

Więcej zaleceń i wskazówek dotyczących oceny wydajności

Jeśli chciałeś bardziej praktycznych zaleceń, z przyjemnością usłyszysz o 5 dodatkowych wskazówkach, które podamy poniżej, aby ocenić wydajność pracy, więc zwróć uwagę:

arkusze ewaluacyjne odnotowują wyniki pracy

  1. Zalecane i ważne jest, aby przestać badać plik efektywność systemu ocena wydajności w celu znalezienia i usunięcia wszelkich usterek
  2. Ważne jest, aby mieć oczekiwania dotyczące wydajności i odpowiedzialności pracowników, ale aby były one realistyczne i niemożliwe do spełnienia
  3. Aby proces oceny przebiegał prawidłowo, ważne jest, abyś to zapewnił orientacja i szkolenie odpowiedni tych, którzy będą pełnić rolę ewaluatorów podczas procesu
  4. Ważne jest również, aby szanować kulturę korporacyjną swojej firmy i jej wartości
  5. Nigdy nie zapomnij o uczciwości, szczególnie podczas procesu oceny wyników pracy

dołącz do naszego kanału telegram