Skip to content

Jak i kiedy istnieje obowiązek wypłaty dywidendy w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

12 de marzec de 2021

Dywidendy spółki to te korzyści, które są rozdzielane między wszystkich partnerów które tworzą życie w organizacji; Istnieje również wiele sposobów dystrybucji tych korzyści, ponieważ firmy mają różne akcje i rodzaje dywidend do wypłaty.

Wśród nich wyróżnia się płatności w akcjach, które były jedną z najpowszechniejszych metod w momencie wypłaty dywidendy; Y polega na przeniesieniu pewnej liczby udziałów na wspólnikaKwota ta będzie zgodna z procentowym udziałem wierzyciela. Z drugiej strony istnieje metodologia gotówkowa i polega na płaceniu pieniędzmi za każdą akcję należącą do wspólnika.

Ten proces jest przeprowadzany według harmonogramu, który ogólnie przedstawia się następująco; Najpierw ustala się datę ogłoszenia, kiedy świadczenie zostanie wypłacone lub rozdzielone.

Wtedy będzie data, kiedy płatność zostanie dokonana wraz z rejestracją, a na końcu data, w której zostanie dokonana płatność. rejestruje bez dywidendyNależy zaznaczyć, że ta ostatnia data ma ogromne znaczenie, ponieważ wierzyciel nie będzie już miał prawa do dywidendy.

Chociaż generalnie firmy mają ta sama metoda przy wypłacie dywidendNa pewno będziesz chciał wiedzieć, kiedy są one dystrybuowane w każdej firmie. W przypadku, gdy nie wiesz, jaka jest różnica między spółką komandytową a spółką jawną. Nie martw się, ponieważ w zasadzie odnosi się to do zobowiązania, jakie każdy wspólnik nabywa w firmie.

Kiedy dywidendy są wypłacane w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zasadniczo dywidendy są wypłacane w pierwszym kwartale każdego roku; ponieważ należy je obliczyć po zakończeniu okresu fiskalnego, co w zdecydowanej większości krajów rozpoczyna się 1 stycznia i kończy 31 grudnia tego samego roku rok.

Podobnie organizacja musi przeanalizować sprawozdania finansowe, a tym samym ustalić, czy firma odzwierciedla stratę w ciągu roku, czy nie. Oznacza to, że sprawdź, czy organizacja Osiągam zysk lub korzyści do dystrybucji.

Jeśli firma zgłasza koniec roku obrotowego z dodatnim saldem, następną rzeczą, którą zajmują się wspólnicy lub zarząd wypłacać dywidendy stworzy lub opracuje propozycję, którą należy przedstawić zainteresowanym. Ogólnie rzecz biorąc, spotkanie to przedstawi 2 sposoby podziału zysków i będzie mogło uzasadnić każdy przypadek.

Jak wypłacić dywidendę w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Kontynuując poprzedni punkt, istnieją dwa powszechne sposoby wypłaty dywidend, wśród których się wyróżnia, podział zysków między wspólników i zapewnienie rezerw, a nawet oba przypadki.

Rezerwacja

Po pierwsze, zasilenie rezerwy w zasadzie składa się z przeznaczyć uzyskane świadczenia na pokrycie potrzeb lub niedobór, który powstał w poprzednich latach.

dystrybucja pieniędzy lub dywidendy

Służy również do sfinansować organizację przed ewentualnymi problemami, z którymi może się zmagać; Wśród rezerw, które mają być zasilone w firmie, znajduje się rezerwa prawna, będąca obowiązkowym funduszem rezerwowym, który musi posiadać każda organizacja. W ten sam sposób znajdziesz rezerwy dobrowolne i ustawowe.

Podział dywidend między wspólników

Po drugie, będzie możliwość wypłaty dywidendy, jednak nastąpi to dopiero po pokryciu rezerwy ustawowej i innych rezerw ustalonych przez zgromadzenie; oprócz spłacić zaciągnięte zobowiązania z administratorami i osobami odpowiedzialnymi za finanse, o ile jest to odzwierciedlone w statucie prawnym spółki.

Podobnie należy zauważyć, że dywidendy są wypłacane w przypadku, gdy wartość netto nie jest niższa niż kapitał akcyjny spółki.

Na koniec należy zauważyć, że przynależność do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ma kilka zalet, o których powinieneś wiedzieć; ponieważ w tych organizacjach partnerzy mają odpowiedzialność pieniężna idzie w parze z zainwestowanym kapitałem. Będąc całkowitym przeciwieństwem innych firm, takich jak Anonymous.

dołącz do naszego kanału telegram