Skip to content

Jak prawidłowo sparować głośniki Bluetooth z moim tabletem Fire HD?

6 de luty de 2022

Dzięki telefonom i innym urządzeniom elektronicznym możemy rozpraszać się w czasie wolnym w najbardziej satysfakcjonujący sposób. Jeden ze sposobów, w jaki możemy ciesz się naszym dniem więcej słucha muzyki.

Jednym ze sposobów, w jaki będziemy mogli słuchać naszej ulubionej muzyki, jest głośniki bezprzewodowe. Urządzenia te są niewątpliwie bardzo przydatne. Z tego powodu pokażemy, jak sparować głośnik bezprzewodowy z tabletem Fire HD.

Co należy sprawdzić przed sparowaniem głośników Bluetooth z tabletem Fire HD?

Jedną z najczęściej używanych obecnie technologii jest parowanie przez Bluetooth. Dzięki tej technologii łączności bezprzewodowej możemy korzystać z naszych bezprzewodowych słuchawek i głośników Bluetooth. Proces parowania tych urządzeń jest prosty i szybki, ale wcześniej musisz upewnić się o kilku rzeczach spróbuj sparować te urządzenia.

Sprawdź, czy głośniki są widoczne

Jedną z rzeczy, które musisz zrobić, jest upewnienie się, że głośniki bezprzewodowe są widoczne dla połączenia Bluetooth. Wiele razy to, co dzieje się w tych głośnikach, jest takie mieć ograniczoną pamięć do przechowywania urządzeń, do których głośnik został podłączony.

To jedna z najczęstszych wad tej klasy urządzeń odtwarzających. Dlatego bardzo łatwo go rozwiązać, wystarczy poszukać przycisku resetowania na głośniku. Przez większość czasu ten przycisk resetowania port załadunku jest blisko głośnika, wystarczy znaleźć igłę i nacisnąć ten otwór, aby zresetować.

Po wykonaniu tej czynności musisz włącz głośniki i umieść je w trybie Bluetooth. Teraz zabierzesz telefon i przejdziesz do ustawień, a następnie do Bluetooth. Tutaj upewnisz się, że urządzenie audio jest widoczne w telefonie i jest gotowe do sparowania.

Jak sparować głośniki Bluetooth z tabletem Fire HD?

Teraz, gdy masz pewność, że głośniki Bluetooth są widoczne dla tabletu Fire HD, pierwszą rzeczą, którą musisz wiedzieć o tym tablecie, jest to, że jeśli kiedykolwiek planujesz sparować go z bezprzewodowymi słuchawkami lub bezprzewodowymi mikrofonami, nie będzie to możliwe, ponieważ urządzenie nie ma tej funkcji.

Teraz odblokuj tablet i na ekranie głównym przesuń palcem z góry na dół, aby widzieć panel powiadomień. Oto opcja Bluetooth, którą będziesz nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund, aby ją otworzyć.

uruchom aplikacje na tablety

Po wykonaniu tej czynności będziesz obserwuj wiele nazw urządzeń dostępne, z którymi możesz się połączyć. Tutaj będzie nazwa głośników, które chcesz podłączyć, po prostu dotknij nazwy urządzenia. Następnie będziesz musiał wykonać kroki wskazane przez tablet, aby proces został zakończony.

Jak sprawdzić, czy połączenie głośników Bluetooth z tabletem powiodło się?

Po podłączeniu tego urządzenia do tabletu: widzieć białą ikonę obok ikony sygnału tabletu u góry ekranu. Ta ikona wskaże, że połączenie zostało nawiązane poprawnie.

Ale jeśli chcesz mieć pewność, że połączenie jest kompletne, będziesz musiał wejdź do odtwarzacza muzyki twojego Fire HD. Tutaj wyszukasz dowolny utwór i zaczniesz go odtwarzać. Jest to najbezpieczniejszy sposób sprawdzenia, czy głośniki zostały prawidłowo podłączone do tabletu.

Co zrobić, aby odłączyć głośniki Bluetooth od tabletu Fire HD?

Jeśli nie chcesz już korzystać z głośnika podłączonego przez Bluetooth do tabletu, będziesz musiał odłączyć go od urządzenia. Aby to osiągnąć, będziesz mieć na to dwa sposoby. Jednym ze sposobów jest wyłączenie Bluetooth głośnika, co musisz zrobić wciśnięty przycisk z ikoną tej funkcji. W ten sposób zostanie odłączony od tabletu.

osoba badająca coś na komputerze

Innym sposobem na wyłączenie tego jest wyłączenie Bluetooth tabletu. Będzie to bardzo proste, ponieważ samo otwarcie panelu powiadomień i dotknięcie ikony Bluetooth spowoduje wyłączenie i odłączenie głośnika od tabletu.

Dlaczego tablet Fire HD nie może znaleźć głośników Bluetooth?

Jedną z wad, które będziesz mógł najbardziej przedstawić, jest to, że tablet nie zawsze znajdzie głośnik Bluetooth. Z tego powodu będziesz musiał upewnić się, że głośniki są włączone i mają włączony Bluetooth. W ten sposób Twój tablet będzie mógł znajdź urządzenie bluetooth.

dołącz do naszego kanału telegram